Op weg naar de toekomst

Het is duidelijk dat er zaken fout zijn gegaan bij GroenLinks. Daarom is het tijd voor een nieuwe start. Dat gaat niet zomaar. Wat gebeurt er allemaal en hoe kun je meedoen? De commissie-Van Dijk evalueert de verkiezingsuitslag, en vraagt onder andere de leden naar hun mening. Ook vindt overleg plaats met de leden tussen nu (sinds de presentatie van het rapport) en het congres (3 maart).

Op het congres besluiten de leden over de lessen die we moeten trekken en kiezen zij een nieuw bestuur. De Tweede Kamerfractie speelt natuurlijk ook een rol bij deze nieuwe start, onder andere via ledengesprekken. De site van het Wetenschappelijk Bureau biedt ruimte aan een open discussie.

DISCUSSIE 'OP WEG NAAR DE TOEKOMST'

Bijeenkomsten in het land
Het interim-bestuur trekt het land in om te horen wat de leden van de voorstellen vinden.
In Zeeland wordt gediscussieerd op 19 februari a.s. in Hotel Terminus in Goes, tijdens de Provinciale Ledenvergadering.