Nieuws over Adrie van 't Westeinde

Jaarverslag Statenfractie 2015

natuur, koeien, koeien in de wei

Een overzicht van de hoogtepunten van 2015: verkiezingen, DELTA, kerncentrale, natuur en landschap, intensieve veehouderij, dierenwelzijn, milieu etc.; 3 amendementen, 6 moties, 21 keer schriftelijke vragen en... lees maar >

Nieuwsbrief april 2015

Er is weer een nieuwsbrief uit. Dit keer o.a. aandacht voor de nieuwe (steun)fractie en het weblog van fractievoorzitter Gerwi Temmink, de Groenste Politicus 2015, wisselingen in het bestuur, Provinciale Ledenvergadering [3 juni a.s.], partijdebat "Werken in de 21e eeuw [6 juni a.s.] en een column van Marten Wiersma: Leuker dan Lubach? Veel leesplezier!

Pagina's