Nieuws over iedereen

Begroting 2019 en najaarsnota

PS behandelden op 9 november 2018 in hun vergadering eigenlijk maar een agendapunt: de begroting 2019 en de daaraan gelieerde najaarsnota (plus het verplichte nazorgfonds stortplaatsen, maar dat is opnieuw zonder enige discussie door alle partijen aangenomen). Over onderdelen van de begroting werd wel gedebatteerd. Met name over onderwerpen rond klimaat en energie alsook over leefbaarheid werden de nodige moties ingediend. Net als natuur en milieu voor GroenLinks belangrijke thema’s die doorgaans op onze steun konden – en kunnen – rekenen. Niet elke motie haalde het, maar de inbreng van GroenLinks werd op waarde geschat. De exacte bijdrage van Gerwi leest u hier.

 

Lees verder

Gerwi Temmink lijsttrekker voor PS2019

Gerwi Temmink is door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten 2019. Gerwi is sinds 3,5 jaar Statenlid en is woonachtig op Schouwen-Duiveland.

De afgelopen jaren heeft hij veel geïnvesteerd in luisteren naar en praten met mensen en organisaties om als volksvertegenwoordiger zijn werk te doen.

 

Lees verder

Netwerksturing - statenvergadering 26 oktober 2018

Netwerksturing? Wat is dat eigenlijk. Wat heeft dat met de Provincie Zeeland te maken?

In de Statenvergadering kwam dit aan de orde. Hieronder is te lezen wat Groenlinks daarvan vindt.

Informeren en afstemmen met burgers en organisaties over het beleid van Zeeland? Daar zijn we voor. 

Lees verder