Nieuws over iedereen

Gezocht: Enthousiaste GroenLinks Statenleden!!

Gezocht: Enthousiaste GroenLinks Statenleden!  

20 Maart 2019 is het zo ver, dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. GroenLinks Zeeland is haar zoektocht naar geschikte kandidaten voor het Zeeuwse provinciewerk begonnen.

Op 2 juli jongstleden heeft de provinciale ledenvergadering een kandidatencommissie geïnstalleerd. Voorzitter van deze commissie is Dorith van Ewijk, secretaris is Leo Dalebout, algemeen lid is Aad Smaal.

Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres glzeelandps2019@gmail.com

Lees verder

Nieuwsbrief juli 2018

Voor u ligt de nieuwsbrief van juli 2018. De laatste brief voor de zomervakantie van start gaat. In de brief informatie over de Statenvergadering met als hoofdonderwerp de kadernota Natuurwetgeving. Het luchthavenbesluit Zeeland Airport kwam aan de orde. Door de alerte houding van GroenLinks werd alsnog informatie verstrekt. Ook kunt u lezen wat er in de ledenvergadering aan de orde kwam. De blogs van Gerwi Temmink zijn te lezen en hoe GroenLinks in de Zeeuwse media kwam. Een hele fijne zomer en tot in september!

Meetpunten radioactiviteit Zeeland

Via berichtgeving in regionale media als de PZC en Omroep Zeeland is de laatste maanden een aantal keren gemeld dat de kerncentrale in Doel stilgelegen heeft vanwege storingen. Onlangs heeft de fractie van 50Plus daarover ook al vragen gesteld. Uit de beantwoording van GS blijkt dat er tot op heden geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid.Echter met de kerncentrales van Doel en Borsele alsook de COVRA in hun nabijheid is het een gegeven dat Zeeuwen in een gebied wonen waar het grootste risico van heel Nederland bestaat op incidenten met straling van een radioactieve bron. Na Tsjernobyl houdt een stelsel van meetposten van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit onder verantwoording van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) overal in den lande in de gaten of er nergens sprake is van teveel straling. In de lucht en/of in het water.

 

Lees verder