Nieuws over iedereen

Luchthavenbesluit Zeeland Airport - MER niet nodig?

Op de agenda van de Statenvergadering van 29 juni 2018 stond een punt over de activiteiten van Zeeland Airport. GS stelde voor om, voor de aanvraag t.b.v. de voorgenomen wijziging van de activiteiten van Zeeland Airport, geen MER op te stellen. De stukken voor dit agendapunt waren enkele dagen voor de vergadering nog absoluut niet op orde. GroenLinks heeft vanuit de commissie ruimte - Adrie van 't Westeinde -  daarom nadrukkelijk gevraagd. Daarna is pas van alles op gang gekomen en is op het laatste moment alsnog informatie verstrekt. Als GroenLinks niet aan de bel had getrokken waren die gegevens, op het moment van vergaderen, niet beschikbaar geweest. Dit verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Hieronder is te lezen wat Gerwi Temmink daarover gezegd heeft.

Lees verder

Kadernota natuurwetgeving Zeeland - betoog Gerwi Temmink

De Statenvergadering van vrijdag 29 juni stond in het teken van de kadernota Natuurwetgeving. GroenLinks heeft diverse amendementen ingediend en een aantal andere ondersteund. Onze nota om voor iedere boom die gekapt of gerooid wordt, er een terug te plaatsen, haalde het net niet. 7 partijen stemden voor en 5 tegen. Hieronder Gerwi's betoog. 

Lees verder

ledenvergadering 18 april 2018

Op 18 april vond een ledenvergadering plaats in Goes. Daar werd een presentatie gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar van GroenLinks Zeeland. Ook werd vooruitgeblikt op komend jaar en 2019. Bijgaand de bijdrage van Adrie van 't Westeinde over het belang van de omgevingsvisie voor de gemeenten. Gerwi Temmink blikte terug en vooruit. En het verslag van de bijeenkomst kunt u ook als bijlage vinden.

 

nieuwsbrief juni 2018

De nieuwsbrief van juni staat voor u klaar. Informatie over de Statenvergadering van 8 juni waarbij veel "groene"onderwerpen die aan de orde kwamen. Onder andere is gesproken over de motie "zeewier", hoe dat verliep kunt u in de nieuwsbrief lezen. Maar vooral ook dat Zeeland een regenboogprovincie wordt, dankzij de motie van GroenLinks! Daarnaast nog veel andere onderwerpen, zoals  "GroenLinks in de media". Veel leesplezier. Moties uit de Statenvergadering kunt u als bijlage ook terugvinden.