Nieuws over iedereen

Vragen Motie Van Geel (N57)

Het resterende deel van de N57 kan worden aangelegd, aldus berichtgeving van de PZC van 19 september jl. Maar uit de motie Van Geel (zie bijlage) kunnen wij niet opmaken dat het geld ook specifiek bedoeld is voor de N57. Tijd voor een aantal vragen.

Lees verder

Statenvragen WCT-2

In twee rapporten uit 2000 staat vermeld dat de haven van Vlissingen-Oost geschikt gemaakt kan worden voor de overslag van containers. Zeeland Seaports heeft aan de betreffende rapporten meegewerkt. In het MER, een jaar later, staat dat de haven niet geschikt is voor containers. Wij vragen het college om uitleg

Vragen Peilbesluit Walcheren

Bij de aanvang van de ruilverkaveling Walcheren is in 1994 een peilbesluit voor heel Walcheren vastgesteld. Dat besluit betekende onder meer een peilverlaging van 15 tot 20 cm (!) voor de laaggelegen peilgebieden. Dit lijkt in strijd met de wateropgave uit Waterbeheer 21e eeuw (WB 21). GroenLinks stelt vragen Bij de aanvang van de ruilverkaveling Walcheren is in 1994 een peilbesluit voor heel Walcheren vastgesteld. Dat besluit betekende onder meer een peilverlaging van 15 tot 20 cm (!) voor de laaggelegen peilgebieden. Dit lijkt in strijd met de wateropgave uit Waterbeheer 21e eeuw (WB 21). GroenLinks stelt vragen.

Vragen gebruik alternatieve brandstoffen kerncentrale Borssele

EPZ, eigenaar van de kerncentrale in Borssele, onderzoekt de inzet van alternatieve reactorbrandstoffen. Ondanks defecten behoort de kerncentrale volgens de storingsrapportage 2006 tot een van de veiligste ter wereld. Vraag is of dat bij gebruikmaking van een mix van risicovolle brandstoffen nog steeds het geval kan zijn EPZ, eigenaar van de kerncentrale in Borssele, onderzoekt de inzet van alternatieve reactorbrandstoffen. Ondanks defecten behoort de kerncentrale volgens de storingsrapportage 2006 tot een van de veiligste ter wereld. Vraag is of dat bij gebruikmaking van een mix van risicovolle brandstoffen nog steeds het geval kan zijn.