Nieuws over iedereen

Een Groene New Deal

Visienota EEN GROENE NEW DEAL voor het havenbeleid in de Schelde-Rijndelta van Statenfractie GroenLinks Zeeland en Groen! Vlaanderen

Lees verder

MENS

Statenfractie en bestuur GroenLinks Zeeland stuurden bijgaande tekst als ingezonden brief aan Trouw. Lees verder...

Lees verder

Delta te koop?

Een deel van de ingezonden brief van onze fractievoorzitter werd geplaatst in de PZC van za. 11 juli jl. Lees hier de volledige brief:

Lees verder

Vragen code goed openbaar bestuur

Een deel van het ‘woord vooraf’ van minister G. ter Horst van BZK in de brochure gewijd aan dit onderwerp. Zij vraagt daarbij speciale aandacht voor integriteit. GroenLinks stelt hierover vragen aan GS.

Vagen Discriminerende uitlatingen

GroenLinks vindt het niet gewenst dat de provincie geassocieerd wordt met een link naar een anti-Marokkanen-site, omdat immers alle Zeeuwen gelijk zijn. Vandaar de volgende vragen aan GS (zie bijlage).