Nieuws over iedereen

Zwartboek Havens

Veel van wat zich in de havens afspeelt in bestuurlijk opzicht, en wat zich voltrekt in financiële zin. GroenLinks deed onderzoek, en kwam erachter dat er veel, heel veel geld vermorst wordt of op de verkeerde plekken terecht komt. Inmiddels zijn er enkele tientallen miljoenen besteed zonder dat duidelijk is wat dat heeft opgeleverd. Ook is er heel weinig bestuurlijke openheid. En dat binnen een overheidsorgaan! GroenLinks vindt dat dat anders moet! Lees in ons 'Zwartboek' welke problemen er spelen, en hoe wij dit willen verbeteren.

GroenLinks benoemt Marten Wiersma tot natuurambassadeur

GroenLinks benoemt Marten Wiersma tot natuurambassadeur. Hij kiest het Volkerak - Zoommeer als speerpunt. Omdat de Deltawateren van groot belang zijn voor de economie, de mensen en de Zeeuwse natuur. Onze nieuwe commissaris mevrouw Peijs heeft niet veel bijgedragen aan het herstel van Deltawateren, dat vraagt om nog meer inzet van GroenLinksers! Hieronder volgt de tekst voor de ambtseed.

Lees verder

Belgisch wegenvignet

Het vignet om vanaf volgend jaar door België te komen houdt de gemoederen bezig. In de statenvergadering van 12 januari jl. heeft Marten Wiersma het gevoelen van de Staten vertolkt: 'zo ga je als goede buur niet met elkaar om'. Met name de Vlamingen doen vaak een beroep op het zgn. scheidingsverdrag uit 1839. Geen belemmeringen als het om de toegang tot België gaat. Andersom geldt dat natuurlijk ook en dat was men in België even vergeten. In een brief aan de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, mevrouw Kathleen Brempt, staat het nog eens helder verwoord. Wij zijn benieuwd naar haar reactie.

Statenvragen Waterschap

Al eerder vroeg de GroenLinks Statenfractie de begroting van het waterschap Zeeuwse Eilanden af te keuren. Om andere redenen tikt het college van Gedeputeerde Staten het waterschap nu op de vingers. De landbouw betaalt te weinig en de burgers te veel. Onze fractie wil dat het waterschap dat geld direct teruggeeft

Vragen Waterkwantiteitsbeheer

Ook milieuminister Winsemius wil het waterbeheer op nationaal niveau organiseren. De roep om afschaffing van de waterschappen begint ook in Den Haag door te klinken.