Nieuws over iedereen

nieuwsbrief juni 2018

De nieuwsbrief van juni staat voor u klaar. Informatie over de Statenvergadering van 8 juni waarbij veel "groene"onderwerpen die aan de orde kwamen. Onder andere is gesproken over de motie "zeewier", hoe dat verliep kunt u in de nieuwsbrief lezen. Maar vooral ook dat Zeeland een regenboogprovincie wordt, dankzij de motie van GroenLinks! Daarnaast nog veel andere onderwerpen, zoals  "GroenLinks in de media". Veel leesplezier. Moties uit de Statenvergadering kunt u als bijlage ook terugvinden.

 

Zeeland is de 10e regenboogprovincie!

Tijdens de Statenvergadering van 8 juni 2018 heeft GroenLinks een motie ingediend om Zeeland een regenboogprovincie te laten worden.  Er onstond discussie waarbij de meningen uiteen liepen. CU had, als reactie op onze motie, ook een motie ingediend welke pleitte tegen discriminatie (breed gezien). Andere partijen waren van mening dat dit onderwerp niet bij de Povincie thuishoorde. Hieronder kunt u lezen hoe die discussie verliep en  leest u het betoog van Gerwi Temmink. Ook zijn blog ging over dit onderwerp. Met het uiteindelijke resultaat zijn we heel blij! De motie is aangenomen. Zeeland wordt een regenboogprovincie.

Lees verder

Provinciale ledenvergadering GroenLinks 2 juli 2018

Hieronder vindt u de aankondiging voor de Provinciale Ledenvergadering die in het teken staat van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2019.

De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en een aantal zaken moet vastgesteld worden. Ook willen we graag weten hoe het met de nieuwe gemeentefracties gaat.

 

Lees verder