Nieuws over Gerwi Temmink

Initiatiefvoorstel m.b.t. DELTA en de kerncentrale

Vandaag presenteert Gerwi Temmink het GroenLinks initiatiefvoorstel "Zeeland solidariseert", een voorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA N.V. in relatie met de kerncentrale. De problematiek van Kerncentrale Borssele overstijgt de Zeeuwse overheden. De commissie-Balkenende komt met de aanbeveling dat het Rijk zich moet ontfermen over de toekomst van de kerncentrale. Aangezien Provinciale Staten bij de behandeling van het dossier DELTA NV / kerncentrale EPZ tot nu toe telkens hebben aangedrongen op een eensgezind geluid vanuit de Staten, komt GroenLinks met dit initiatiefvoorstel.

Lees verder

Sanering Thermphos

Op 31 oktober 2016 was het budget van € 41 miljoen voor de sanering van Thermphos uitgeput. Om tot voortgang in afronding van de werkzaamheden te komen, zodanig dat een toestand wordt bereikt die zo veilig mogelijk is en voldoet aan de milieuvoorschriften, wordt voorgesteld om (extra) middelen beschikbaar te stellen aan Van Citters Beheer. Er is op dit moment geen onderbouwd plan voor afronding van de werkzaamheden die voortvloeien uit de turn key overeenkomst. Dit plan moet vóór 15 december 2016 gereed zijn. Lees het Statenvoorstel en het standpunt van GroenLinks:

Lees verder

Motie personele kosten culturele instellingen

Tijdens de behandeling van de Begroting 2017 komt Gerwi Temmink met een motie om de aanvragen voor subsidie 2017 van culturele instellingen met personeel in dienst – met het oog op deze personele kosten op basis van de cao – volledig te honoreren. Voorgesteld wordt de dekking te halen uit de budgettaire ruimte, mocht het totale budget aan subsidie onverhoopt niet toereikend blijken voor dit verzoek. De motie:

Lees verder

Algemene Beschouwingen bij Begroting 2017

In de Begroting 2017 worden de voorstellen uit de Voorjaarsnota opgepakt en verder vertaald, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de adviezen in het rapport van de commissie Structuurversterking (commissie-Balkenende): 'Zeeland in stroomversnelling'. Het betoog van Gerwi Temmink tijdens de Statenvergadering van 18 november 2016:

Lees verder

Handel in vervuilde diesels

Op 19 september maakte Public Eye bekend* dat grondstoffenhandelaren in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen benzine en diesel opkopen met daarin veel zwavel en benzeen. Deze handelaren verkopen de brandstoffen door naar Afrikaanse landen, waar ze zorgen voor enorme vervuiling. Diverse landelijke, maar ook Zeeuwse media** rapporteerden hierover. Speelt dit ook in Zeeland? GroenLinks stelde op 4 oktober vragen; de antwoorden van GS:

Lees verder

Reclamecircus langs A58

In 2015 schreef de PZC*: “Het gaat sluipenderwijs. Maar er komen steeds meer reclameborden langs de A58 en provinciale wegen.” En door de eigen regels van provincie en gemeenten dreigt een reclamecircus. Want wie weet nog wat er waar mag?

Het nieuwste attribuut in het reclamecircus is het niet te missen mega ledscherm aan de A58 bij bedrijventerrein Noordzak in Heinkenszand. “Of je nu oost- of westwaarts rijdt, een felverlicht scherm met reclame schreeuwt om jouw aandacht”, aldus PZC**. Daarmee vormt het een risico voor de verkeersveiligheid. Ook vindt de fractie van GroenLinks dit reclamecircus niet passen bij het landschap van Zeeland, en stelde op 12 oktober jl. de volgende vragen:

Lees verder