Nieuws over Gerwi Temmink

Sanering Thermphos

Om tot een voortgang in de afronding van de werkzaamheden op het Thermphos-terrein te komen, zodanig dat de toestand van het terrein veilig is en voldoet aan milieuvoorschriften, stellen GS voor om (extra) middelen beschikbaar te stellen aan Van Citters Beheer die de werkzaamheden uitvoert. Er was € 41 miljoen beschikbaar; op 31 oktober jl. was dit bedrag uitgeput. Op grond van een overeenkomst tussen de provincie en Zeeland Seaports is de provincie verantwoordelijk voor de meerkosten, waaronder de beheerskosten. GroenLinks vraagt zich af hoe het mogelijk is dat pas 22% van het werk is uitgevoerd. Gerwi Temmink:

Lees verder

Aankondiging initiatiefvoorstel DELTA en kerncentrale

Bij de ingekomen stukken voor de vergadering van Provinciale Staten van 4 november 2016 een brief van de minister van EZ over uitkomsten onderzoek naar DELTA en Kerncentrale Borssele (zie agenda, punt 6.5 of DELTA en de kerncentrale). Gerwi Temmink maakt van de gelegenheid gebruik om een initiatiefvoorstel aan te kondigen dat betrekking heeft op deze materie en wat GroenLinks graag geplaatst zou zien op de agenda van de commissie Bestuur van 2 dec a.s. De voorzitter merkt op dat, mocht de actualiteit daartoe aanleiding geven, dit onderwerp altijd eerder dan 2 december geagendeerd kan worden.

Toekomstverkenning fietsvoetveer

Op de agenda van Provinciale Staten van 4 november 2016 het Statenvoorstel toekomstverkenning fietsvoetveer. Het fietsvoetveer is een belangrijke schakel in het netwerk van openbaar vervoer. GS hebben onderzocht wat de belangrijkste beïnvloedbare kosten zijn en via welke scenario's kosten en opbrengsten meer in evenwicht kunnen worden gebracht. Voortzetting van deze verbinding tussen Vlissingen en Breskens is namelijk van groot belang.

Lees verder

Masterplan Campus Zeeland!

Onderwijs Autoriteit Zeeland heeft in 2015 het advies Campus Zeeland! uitgebracht. O.b.v. dit advies én het rapport economische structuurversterking (commissie-Balkenende) is het Masterplan Campus Zeeland! opgesteld. Doel: in samenwerking met onderwijs-ondernemers-overheden de Zeeuwse economische structuur versterken, o.a. met de realisatie van een bètacollege, innovatie, toename aantal studenten HZ en UCR, aansluiting mbo bij bedrijfsleven. PS wordt verzocht een bijdrage te leveren: bestuurlijk, ambtelijk en financieel. Gerwi Temmink:

Lees verder

Waterdunen

Voorjaar 2016 zijn PS geïnformeerd over een dreigend verschil op de GREX Waterdunen. GS hebben het project doorgelicht en enkele scenario's ontwikkeld met actualisatie van de scoop. Onderzoek en overleg met partners heeft geleid tot een nieuwe GREX 2017 o.b.v. een voorkeurscenario. Dit scenario inclusief dekkingsvoorstel staat op de agenda van PS van 4 november 2016. GS stellen voor:

Lees verder