Nieuws over Gerwi Temmink

Schimmige procedure Brouwerseiland

GroenLinks stelde op 15 augustus jl. vragen over de schimmige procedure met betrekking tot de terinzagelegging - nota bene in de vakantieperiode - van twee van de zes ontwerpbesluiten voor Brouwerseiland. GS antwoorden:

Lees verder

Veiligheid transport hoogwaardig nucleair afval in het geding

Sinds de zomer van 2016 bestaat er grote onduidelijkheid of het transport van hoogwaardig nucleair afval van Petten naar COVRA in Vlissingen nog wel veilig plaatsvindt. Belangrijkste voorwaarde is dat het materiaal verpakt wordt in speciaal voorgeschreven B-containers. Die blijken op... GroenLinks maakt zich zorgen en Gerwi Temmink stelde op 27 augustus jl. vragen. GS antwoorden o.m. dat 'navraag bij de ANVS leert dat van bestelling van nieuwe containers niets bekend is. Dit wordt ook door de COVRA bevestigd. Lees de volledige antwoorden:

Lees verder

Verzoek om extra Statenvergadering over kustbebouwing

GroenLinks, D66, 50PLUS, PVV en PvZ dienen vandaag een verzoekschrift in om een extra vergadering van Provinciale Staten. Deze partijen uitten eerder hun zorgen over de ontwikkelingen rond kustbebouwing. Met een extra vergadering beogen zij o.a. meer duidelijkheid te krijgen over de status van de Zeeuwse kustvisie en een zgn. bestuursakkoord tussen provincie en gemeenten. "We moeten nu op de rem trappen om niet straks met ongewenste bouwwerken te worden geconfronteerd. Rust en ruimte zijn de grote trekkers van Zeeland."

 

Lees verder

Vragen onderzoek Ecohotel Grevelingen

In een notitie  over de liquidatie van de Natuur- en Recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet troffen wij een passage aan over een geheim deel van de betreffende AB-vergadering, waarin besluiten zijn genomen met financiële consequenties ter grootte van € 134.000,- Dit bedrag zou volledig besteed worden aan onderzoek over de stand van zaken van het Ecohotel. Dit riep bij GroenLinks veel vragen op. GS antwoorden op onze vragen van 7 juli o.a. dat het gaat om 'het afhechten van losse eindjes en door vastleggen van het proces te leren voor eventuele toekomstige projecten'...

Lees verder

Vragen kustbebouwing en leegstand

Nu de bouwdrift aan de kust explosieve vormen aanneemt en de situatie zorgelijker is dan gedacht*, vraagt GroenLinks zich af hoe het zit met leegstand en leefbaarheid op vakantieparken aan de Zeeuwse kust. In het kantoren- en het winkelsegment vormen leegstand en verpaupering intussen een probleem dat vraagt om beleid ten aanzien van herstructurering. Dreigen deze problemen nu ook voor de kust?

De antwoorden van GS op GroenLinks-vragen van 14 juni jl.:

 

Lees verder