Nieuws over Gerwi Temmink

Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA

Op 11 juli 2016 neemt de ALgemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) een besluit over splitsingsplan DELTA N.V. De verplichting tot splitsen volgt uit de Wet onafhankelijk netbeheer. Uitgangspunt is dat er twee financieel gezonde levensvatbare bedrijven onstaan: een netwerkgroep en een commercieel bedrijf. Provinciale Staten van Zeeland behandelen het splitsingsvoorstel op 8 juli 2016. Het standpunt van GroenLinks en de bijdrage van Gerwi Temmink aan de discussie:

 

Lees verder

Motie varianten aansluiting Sloeweg

Tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2016 - agendapunt 10, moties niet behorende bij een agendapunt - kwam GroenLinks met een motie die GS opdraagt 'om alle varianten, al of niet nader onderzocht, op te nemen in het eindvoorstel Knooppunt N62-Bernhardweg, opdat PS hierover na de zomervakantie een gemotiveerd besluit kunnen nemen'.

Lees verder

Bewegwijzering A58

Tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2016 informeert Gerwi Temmink naar de bewegwijzering op de A58. Overal langs de A58 staan inmiddels de bekende blauwe ANWB-borden bij de nieuwe afslagen naar Heinkenszand en Terneuzen / Gent / Westerscheldetunnel. Alleen richting Middelburg nog niet wat betreft de afslag naar Terneuzen / Gent / tunnel.

Lees verder