Nieuws over Gerwi Temmink

Oneigenlijk gebruik van geld voor 60ha bos?

De gemeente Borsele wil samen met de provincie de verpaupering van het voormalige AMAC-terrein tegengaan, waar t.g.v. de economische crisis en de ingezakte woningmarkt de plannen voor nieuwbouwwoningen voor de eigenaar, een projectontwikkelaar, niet langer haalbaar bleken. Partijen besloten 1,5 miljoen euro vrij te maken om tot een oplossing te komen. Dit bedrag komt uit een gezamenlijke reserve van gemeente en provincie die was bedoeld voor realisatie van 60ha bos tussen het Sloegebied en de Sloerandkernen. GroenLinks stelde op 25 mei jl. vragen en GS antwoorden als volgt:

Lees verder

Motie: 380kV en leveringszekerheid Zeeuws-Vlaanderen

Naar aanleiding van het Statenvoorstel Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV-west, vraagt GroenLinks zich o.a. af waarom GS accepteren dat Zeeuws-Vlaanderen er zo bekaaid vanaf komt? Hoe zien GS dit met de leveringszekerheid op termijn? En vinden GS het niet ook gewenst dat de connectiviteit met België sterk wordt verbeterd? GroenLinks vindt dat de energiemarkt Europees opgepakt moet worden, zeker wanneer we ook de klimaatdoelstellingen willen halen. Daarom diende GroenLinks een MOTIE in. Na de suggestie om dit onderwerp te agenderen en bespreken in de commissie Ruimte en de toezegging van de gedeputeerde, werd de motie aangehouden.

Lees verder

Voorjaarsnota 2016

Op de agenda van de PS van 3 juni het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016, inclusief brief GS: "De financiële situatie van de Provincie noopt tot een zorgvuldige prioriteitstelling. De kaderstelling voor 2017 en verder is daarom voorbereid door de volledige begroting opnieuw te bezien, een integrale heroverweging." GroenLinks plaatst enkele kritische noten; de bijdrage van Gerwi Temmink:
 

Lees verder