Nieuws over Gerwi Temmink

Effecten Belgische tolheffing 2016

Als gevolg van de invoering van de tolheffing in België is het aantal vrachtwagens op de snelwegen in Zuid-Nederland toegenomen. Als gevolg daarvan mijden transportbedrijven zoveel mogelijk de Belgische snelwegen. België is van plan om in de toekomst een tolvignet in te voeren voor personenauto’s. Ook buitenlanders gaan dan betalen. Niet alleen op snelwegen, ook op gewestelijke N-wegen. Zeeuws-Vlaanderen wordt dan ommuurd door de Belgische tol. Reden voor GroenLinks tot het stellen van vragen (d.d. 12 mei 2016). De antwoorden van GS:

Lees verder

Werkbezoek Kingfish Zeeland 24 mei

Naar aanleiding van onze vragen in november 2015 over de voorgenomen teelt van Yellowtail Kingfish, werden de provinciale (steun)fractie en het bestuur van GroenLinks door Kingfish Zeeland uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Kingfish heeft intussen toestemming voor de vestiging van een viskwekerij bij de Zeelandbrug, ter plaatse van het voormalige bedrijf “Zeeuwse Tong”. Het gebied heeft de bestemming ‘agrarisch’ en is aangewezen als ontwikkelingszone voor extensieve aquacultuur. In onze ogen gaat het hier om intensieve aquacultuur en daar zijn we geen voorstander van; we maken ons zorgen over het dierenwelzijn. Ook vinden we een dergelijke bebouwing op die locatie verrommeling van het landschap. Goede redenen om de uitnodiging graag aan te nemen.

Lees verder

380kv in Zeeland

380kv

In de commissie Ruimte van 22 april jl. kwam 380kv aan de orde. Statenlid Gerwi Temmink deed een poging om een onderzeese kabel weer op de agenda te krijgen. De leidingen vanuit de windmolens op zee zouden dan niet in de gemeente Borsele aan land komen, maar pas bij Rilland. Zoveel extra geld hoeft dat niet te kosten, denkt Temmink. Bovendien kost een gedeeltelijke ondergrondse aanleg op land bij de dorpen óók extra geld.

Lees verder