Nieuws over Gerwi Temmink

Antwoorden op vragen over reorganisatie bij Delta N.V.

De ophanden zijnde reorganisatie van Delta N.V. houdt de gemoederen bezig. De aandeelhouders buigen zich over de vraag of zij garant willen staan voor een een lening van 200 miljoen euro. Intussen is Stanley Morgan op zoek naar potentiële kopers. Gerwi Temmink stelde op 30 maart jl. vragen. GS antwoorden als volgt:

Lees verder

Vervolgvragen ontgassen

Gerwi Temmink stelde tijdens de vragensessie van de Statenvergadering van 15 april de volgende vragen over ontgassen. De gedeputeerde geeft aan dat ook Zeeland werkt aan een (provinciaal) verbod. GroenLinks is daar blij mee.

Lees verder

Vragen extra kosten Non Activiteitsregeling (NAR) / 57+ -regeling

Omroep Zeeland berichtte dat de provincie 2,5 miljoen euro extra moet uittrekken voor de 57-plus-regeling. “160 provincieambtenaren die gebruik maakten van de regeling moeten gecompenseerd worden, omdat de pensioenleeftijd is verhoogd tot 67 jaar. Dat was nog niet bekend toen de 57-plus-regeling in januari 2013 inging.” Toch spreekt de provincie niet van een miljoenentegenvaller…*

GS antwoorden op vragen van Gerwi Temmink van 19 februari jl. o.a. 'dat pas in 2020 bekend is wat de regeling heeft gekost':

Lees verder

Amendement Omgevingsplan: clustering aquacultuur

GroenLinks en PvdA hebben zich gerealiseerd dat de paragrafen “bedrijventerrein” en “clusteringsgebieden” uit het huidige Omgevingsplan op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden, met dusdanige effecten op het agrarisch landschap dat deze niet meer onder de noemer landschappelijk inpasbaar kunnen worden geschaard. Industriële aquacultuur past - gezien de aard van de werkzaamheden, het transport daaromheen,de hoogte van de bedrijfsgebouwen en het maximaal mogelijke aantal van dergelijke bedrijven – volgens deze partijen uitsluitend op bedrijventerreinen. Daarom het volgende amendement in PS van 11 maart 2016:

Lees verder