Nieuws over Gerwi Temmink

Zienswijze Kingfish Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Landelijk gebied 2013” willen wijzigen voor de vestiging van een viskwekerij op de locatie van proefboerderij Zeeuwse Tong aan de Oost-Zeedijk bij Colijnsplaat. Het wijzigingsplan lag tot en met vandaag, 11 november, ter inzage. De fractie van GroenLinks heeft hiertegen een zienswijze ingediend:

Lees verder

Toenemende uitbreidingen intensieve veehouderij

Op 7 oktober jl. stelde GroenLinks vragen over de omgevingsvergunning voor uitbreiding van een megavarkensstal in Aagtekerke, die niet in overeenstemming is met het Provinciaal Omgevingsplan. Eerder is al een plan gepasseerd voor intensieve veehouderij in Hulst; nu liggen er alweer twee plannen voor uitbreidingen in Sluis. Reden voor Gerwi Temmink om op 14 oktober opnieuw (aanvullende) vragen te stellen. De antwoorden van GS:

Lees verder

Explosie van recreatiebebouwing langs de Zeeuwse kusten en wateren

Op 5 oktober 2015 besteedde Een Vandaag aandacht aan wat zij betitelde als “Stop de kustvervuiling door vakantiehuisjes”, m.n. aan de Zeeuwse kust. GS stelt in de tussentijdse kadernota dat de ongerepte kustlijn een kernkwaliteit van Zeeland is en moet blijven. Bij de vaststelling van die nota wees GroenLinks – met andere partijen – op het risico van een vervuilde kust. GroenLinks wil niet nog meer recreatiebebouwing, noch in de duinen, noch op de stranden. Ook het merendeel van de recreatieondernemers wil dit niet: er zijn nu al teveel recreatiewoningen in Zeeland! Voor GroenLinks aanleiding tot het stellen van vragen (d.d. 6 okt. 2015). GS antwoorden als volgt: 

Lees verder

Kadernota Economische Agenda 2.0

Op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 6 november: de Kadernota Economische Agenda 2.0. De looptijd van de huidige Economische Agenda eindigt op 31 december 2015. GS stellen voor de lopende agenda te verlengen met één jaar en de Kadernota 2.0 vast te stellen. Daarbij zijn vier opgaven geformuleerd: * transitie naar een circulaire economie; * demografische uitdagingen/vestigingsklimaat; * stimuleren innovatie; * benutten  en versterken beleving en imago van Zeeland.

Lees de bijdrage van Gerwi Temmink:
 

Lees verder