Nieuws over Gerwi Temmink

Beantwoording vragen beheer collectie Hans Warren

GroenLinks stelde op 30 oktober jl. vragen over de verdwijning uit en het beheer van de geschonken collectie Hans Warren. Overigens is GroenLinks er geenszins op uit een partij voor te trekken. Het gevolg van het conflict van de erfgenaam van Hans Warren en ZB (Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) is bijvoorbeeld de sluiting van de Krantenbank, die iedereen raakt. Daarom is GroenLinks voor ingrijpen of bemiddelen door de provincie, omdat iedereen daarbij gebaat is. Vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

Lees verder

Zienswijze Kingfish Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Landelijk gebied 2013” willen wijzigen voor de vestiging van een viskwekerij op de locatie van proefboerderij Zeeuwse Tong aan de Oost-Zeedijk bij Colijnsplaat. Het wijzigingsplan lag tot en met vandaag, 11 november, ter inzage. De fractie van GroenLinks heeft hiertegen een zienswijze ingediend:

Lees verder

Toenemende uitbreidingen intensieve veehouderij

Op 7 oktober jl. stelde GroenLinks vragen over de omgevingsvergunning voor uitbreiding van een megavarkensstal in Aagtekerke, die niet in overeenstemming is met het Provinciaal Omgevingsplan. Eerder is al een plan gepasseerd voor intensieve veehouderij in Hulst; nu liggen er alweer twee plannen voor uitbreidingen in Sluis. Reden voor Gerwi Temmink om op 14 oktober opnieuw (aanvullende) vragen te stellen. De antwoorden van GS:

Lees verder

Explosie van recreatiebebouwing langs de Zeeuwse kusten en wateren

Op 5 oktober 2015 besteedde Een Vandaag aandacht aan wat zij betitelde als “Stop de kustvervuiling door vakantiehuisjes”, m.n. aan de Zeeuwse kust. GS stelt in de tussentijdse kadernota dat de ongerepte kustlijn een kernkwaliteit van Zeeland is en moet blijven. Bij de vaststelling van die nota wees GroenLinks – met andere partijen – op het risico van een vervuilde kust. GroenLinks wil niet nog meer recreatiebebouwing, noch in de duinen, noch op de stranden. Ook het merendeel van de recreatieondernemers wil dit niet: er zijn nu al teveel recreatiewoningen in Zeeland! Voor GroenLinks aanleiding tot het stellen van vragen (d.d. 6 okt. 2015). GS antwoorden als volgt: 

Lees verder