Nieuws over Gerwi Temmink

Motie sociaal ondernemen

GroenLinks diende tijdens de Statenvergadering van 6 november 2015 bij het Statenvoorstel Economische Agenda samen met ChristenUnie, SP en 50PLUS de motie Sociaal ondernemen in Zeeland in. Met 14 van de 34 stemmen werd de motie verworpen. De tekst van de motie:

Lees verder

Algemene Beschouwingen

Op de agenda van Provinciale Staten van 6 november: de Begroting 2016, met als belangrijkste uitgangspunten: * begrotingsposten worden niet geïndexeerd; * onvermijdelijke en eerder besloten begrotingsposten zijn opgenomen; * tarieven belastingen en leges worden vooralsnog niet aangepast. Gelijktijdig met de begroting wordt de Zomernota 2015  behandeld.

Lees de bijdrage van Gerwi Temmink aan de Algemene Beschouwingen:

 

Lees verder

Motie e-noses: aangehouden

In de Statenvergadering van 6 november diende GroenLinks bij de begrotingsbehandeling met steun van SP en 50PLUS een motie in om e-noses te plaatsen op zowel de Oosterschelde als de Westerschelde, Natura 2000-gebieden. Zeeland laat namelijk het ontgassen op open water toe, waarbij benzeen(houdende) dampen vrijkomen die tien keer schadelijker blijken voor het milieu en de gezondheid van mens en dier dan tot voor kort werd aangenomen. Op 7 juli stelde GroenLinks vragen over het ontgassen op open wateren; GS geven nog altijd de voorkeur aan het (inter)nationaal regelen van het verbod op ontgassen.

De motie werd aangehouden, in afwachting van de uitkomsten van overleg van gedeputeerde De Reu met 'de buren'. Toelichting: zie verderop.

Lees verder

Amendement zomernota

GroenLinks stelt bij amendement voor de alinea in de Zomernota 'de taakstelling om niet één miljoen euro incidenteel te bezuinigen op de begroting van 2016' te schrappen. Stemming: SP en GroenLinks zijn vóór; daarmee werd het amendement verworpen. De tekst van het amendement, ingediend door Gerwi Temmink:

 

Lees verder