Nieuws over Gerwi Temmink

Brief aan Jan Vos (PvdA) over Deltaplan voor DELTA

Naar aanleiding van de reactie van Kamerlid Jan Vos (PvdA) op de manier waarop de directie van DELTA zich verzet tegen de splitsingswet en de banen die daarmee volgens DELTA verloren gaan als die wet niet wordt aangepast, verzoekt fractievoorzitter/Statenlid Gerwi Temmink hem het GroenLinks 'Deltaplan voor DELTA' te omarmen voor een duurzamer Zeeland en duurzame werkgelegenheid voor energiebedrijf DELTA:

Lees verder

Hoogspanningsstation Rilland

Ter realisatie van een nieuw hoogspanningsstation bij Rilland heeft het ministerie van EZ een ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd (zie het Statenvoorstel). Dit station maakt meer robuuste koppeling met België mogelijk en er wordt invulling gegeven aan de Europese doelstellingen om de elektriciteitsmarkten verder te integreren. Samen met Reimerswaal hebben GS opmerkingen gemaakt op het eerder verschenen voorontwerp. Gelet op de beantwoording van het ministerie, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. GroenLinks kan hiermee instemmen; lees de bijdrage van Gerwi Temmink:

Lees verder