Nieuws over Gerwi Temmink

Motie ‘OV-jongerenkaart voor minderjarige MBO-ers’

GroenLinks is mede-indiener van de PvdA-motie "OV-jongerenkaart voor minderjarige MBO'ers". Deze motie draagt GS op om bij het Rijk proberen te bewerkstelligen dat een OV-jaarkaart voor minderjarige mbo-studenten per  1 september 2016 beschikbaar komt. Zeeland heeft er zelf de middelen niet voor - kosten 750.000,- per jaar.

De motie werd unaniem aangenomen.

Lees verder

Eigendomssplitsing DELTA?

In de Statenvergadering van 25 september werden twee moties ingediend over eigendomssplitsing van energiebedrijf DELTA N.V. (zie de foto's).

GroenLinks was altijd voor het verhangen van de publieke aandelen en het veiligstellen van het publieke  belang (netwerk en water). Op dit moment is feitelijk sprake van een Europees netwerk, grotendeels beheerd door energiemaatschappijen. Alleen in Nederland is dit voor een deel afgesplitst. Voortschrijdend inzicht maakt voor GroenLinks duidelijk dat die splitsing pas tot zijn recht komt als alle landen in de EU deze wet ook uitvoeren. Want alleen dan kunnen we overige Europese en landelijke doelstellingen bereiken, zoals terugdringing CO2-uitstoot, het Energieakkoord en overgaan op duurzame energieproductie en -gebruik.

De bijdrage van Gerwi Temmink in PS:

Lees verder

Zeldzame Sint-Jansvlinders en maaibeleid

Het Zeeuwse Landschap maakt zich zorgen om de zeldzame vijf-vlek-Sint-Jansvlinder en de beschermde planten in het leefgebied van deze vlinder in Zeeuws-Vlaanderen. Maatregelen om de soort te beschermen zijn eenvoudig: houd er rekening mee bij het maaien. En daar gaat het keer op keer mis. Fractievoorzitter Gerwi Temmink deelt de zorgen van Het Zeeuwse Landschap en stelde op 4 september jl. vragen. GS antwoorden als volgt:

Lees verder

Antwoorden op vragen over langer in gebruik houden Belgische kerncentrales

GroenLinks Zeeland maakt zich zorgen over wat er kan gebeuren bij een incident of ramp met (een van) de Belgische kerncentrales. Zij vindt dat de Nederlandse (lagere) overheden de plicht hebben de mogelijkheid open te stellen voor haar burgers om mee te praten en mee te denken over het feit of het inderdaad wel noodzakelijk en veilig genoeg is deze twee oude kerncentrales langer te laten doordraaien. In het belang van het milieu, de veiligheid en het nog altijd niet opgeloste afvalprobleem. Fractievoorzitter Gerwi Temmink stelde hierover op 21 augustus jl. vragen; vandaag ontvingen we de de antwoorden van GS:

Lees verder