Nieuws over Gerwi Temmink

Extra benodigd budget Tour de France

Op de agenda van Provinciale Staten 5 juni 2015: het beschikbaar stellen van extra budget van 250.000 euro voor de 2e etappe van de Tour de France in Zeeland

Voor aankomst van de 2e etappe van de Tour de France 2015 in Zeeland is aanvullend budget nodig van 250.000 euro.  Dit ten gevolge van veiligheidsvoorzieningen op de Oosterscheldekering, de totale route en een tweede locatie voor publiek op de Brouwersdam. Het standpunt van GroenLinks:

Lees verder

Sloeweg en motie van wantrouwen

Op de agenda van PS 26 mei 2015: Voortgang project Sloeweg, te lezen bij agendapunt 8 van deze PS-agenda GroenLinks kwam met een motie van wantrouwen, die door niemand werd gesteund en dus werd verworpen.

Verder werd een motie ingediend, ondersteund door alle partijen, die beoogde dat een tijdelijke onderzoekscommissie Sloeweg werd ingesteld [zie bijlage].

 

Lees verder