Nieuws over Gerwi Temmink

Nieuwsbrief april 2015

Er is weer een nieuwsbrief uit. Dit keer o.a. aandacht voor de nieuwe (steun)fractie en het weblog van fractievoorzitter Gerwi Temmink, de Groenste Politicus 2015, wisselingen in het bestuur, Provinciale Ledenvergadering [3 juni a.s.], partijdebat "Werken in de 21e eeuw [6 juni a.s.] en een column van Marten Wiersma: Leuker dan Lubach? Veel leesplezier!

De Sloeweg en de miljoenen

"Als het college van GS de verdubbeling van de Sloeweg volgens het bestaande ontwerp uitvoert, lopen de kosten en de planning flink uit de pas. Wanneer GS maximaal bijsturen, voorziet het college een tekort op het project van ongeveer € 19 miljoen. Zonder ingrijpen kan dat oplopen tot ruim € 30 miljoen. Dat blijkt uit het rapport van de Task Force Sloeweg (in bijlage en verderop)." Zo begint het persbericht van de provincie.

GroenLinks vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en beraadt zich op de te nemen stappen. De Commissie Economie zou op 24 april vergaderen over dit onderwerp. Gedeputeerde Van Beveren (CDA) legde echter een verklaring af (zie bijlage) waarin hij verklaart politiek verantwoordelijk te zijn voor de problemen en zijn functie met ingang van vandaag neer te leggen. Daarop brachten GS een brief uit (zie bijlage) waarin zij zijn vertrek betreuren. Tevens kondigde het college aan onafhankelijk extern onderzoek in te stellen naar de interne organisatie rond het project Sloeweg. De commissievergadering kwam hiermee te vervallen en de procedurele kant van het project kwam later die dag aan de orde op de Statenvergadering. Verderop de bijdrage van GroenLinks. [Zie ook: blog En klaar is Kees...!]

 

Lees verder