Nieuws over Gerwi Temmink

Werkbezoek ZLTO

De Statenfractie GroenLinks, aangevuld met raads- en bestuursleden, bracht op 3 december een werkbezoek aan de ZLTO. We spraken met Peter de Koeijer (voorzitter) en Ko de Regt (provinciaal secretaris). Gesproken werd onder andere over het de gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), biobase en voedselproductie, bodemvruchtbaarheid, de gevolgen van het stikstofbeleid / de PAS, ruimtelijke kwaliteit en agrarisch natuurbeheer, het Zeeuwse ganzenakkoord, verzilting, en de problemen in de pluimveesector. Een verslag:

Lees verder

Bevlogen Bas Eickhout op ledenvergadering GroenLinks Zeeland

Bas Eickhout, EU-lijsttrekker voor GroenLinks, was te gast op de ledenvergadering van 18 december jl. Hij liet ons zien wat wij merken van Europa en waar de verbanden liggen tussen Europese en lokale zaken. Als campaigner pur sang is Bas vrijwel iedere week te zien of te horen in de diverse media. Op effectieve wijze weet hij het GroenLinkse gedachtegoed aan de man te brengen: helder en vol enthousiasme.

Lees verder

Constructieve lunchbijeenkomst met Linda Voortman over decentralisaties

TK-lid Linda Voortman kwam naar Zeeland voor een symposium over decentralisatie van Jeugdzorg, Passend Onderwijs, AWBZ/Wmo en Participatiewet. O.l.v. dagvoorzitter Adrie van 't Westeinde en sprekers Nelleke Groenewegen, Saskia Szarafinski, Jos Rijk en Gerwi Temmink kwamen we met een 50-tal deelnemers tot de conclusie dat het goed was met elkaar hierover in gesprek te zijn, en dat we het samen moeten doen. Er zijn knelpunten, zoals de frictiekosten bij de Jeugdzorg, de schaal van gemeenten en de Wmo-verdeelsleutel. We maken ons zorgen of mensen tussen wal en schip gaan vallen. Daarom blijft GroenLinks zich inzetten – zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk – voor het wegnemen van hobbels en voor voldoende (individuele) begeleidingsmogelijkheden. Zowel voor bestaande als nieuwe situaties. Suggesties en reacties blijven welkom!

Lees verder

Lunch-symposium "Van eigen kracht naar samenkracht" met Linda Voortman

Op 1 januari 2015 wordt van de gemeenten (e.a.) verondersteld dat ze klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg, onderdelen van passend onderwijs, AWBZ naar Wmo en de Participatiewet. Wat wordt in grote lijnen verwacht in bovenstaande transities? Rond dit onderwerp organiseert GroenLinks Zeeland een symposium met medewerking van Tweede Kamerlid Linda Voortman. Iedereen die hierbij betrokken is of hierin geïnteresseerd is, kan zich hiervoor aanmelden. Kom ook!

Lees verder