Nieuws over Gerwi Temmink

Keuze aansluiting Sloeweg-Bernhardweg

Voor de afronding van het project N62 Sloeweg moet de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg nog gerealiseerd worden. Hiervoor zijn zes aansluitingsvarianten voorgesteld, waarvan er vier zijn afgevallen. Een daarvan is de sterrotonde, die niet zou voldoen aan de criteria doorstroming, toekomstvastheid en verkeersveiligheid. De overgebleven varianten Halve Haarlemmermeer en Ster kosten resp. 15,9 en 20,1 miljoen euro. Gerwi Temmink is van mening dat de sterrotonde wel voldoet aan de voorwaarden en komt met een amendement.

Lees het Statenvoorstel

Lees verder

Knelpunten openbaar vervoer

Op basis van het coalitieakkoord is 1,2 miljoen beschikbaar voor knelpunten openbaar vervoer. GS stellen voor € 691.000 beschikbaar te stellen voor structurele investeringen in bushalten, ketenmobiliteit en het in stand houden van buurtbusverenigingen. Lees hier het Statenvoorstel.

Voor GroenLinks is het niet alleen van belang dat knelpunten in de dienstregeling worden weggewerkt, maar dat ook de toegankelijkheid wordt vergroot. De bijdrage van Gerwi Temmink:

Lees verder

Transparante overheid en Zeeuwse Lagune

Het is GroenLinks opgevallen dat een ingekomen stuk m.b.t. de kustbebouwing dat op de (online) agenda heeft gestaan van Provinciale Staten van 18 november jl., na de vergadering niet meer beschikbaar was bij die agenda. Dat een ingekomen stuk vervolgens op een commissievergadering terechtkomt is niet ongewoon, maar het stuk maakt o.i. nog steeds - en blijvend - deel uit van de vergaderhistorie en dient daarom op de online agenda van de Statenvergadering beschikbaar te blijven. Niet alleen politici, maar vooral ook de burger heeft recht op inzage in alle ingekomen stukken en andere ter zake doende stukken. Vandaar dat dit (op 23 nov. / red.) vragen oproept over de gevolgde procedure.

Van de Statengriffie hebben wij begrepen dat ingekomen stukken die op een agenda zijn geplaatst, daar altijd blijven staan. Ingekomen stukken maken deel uit van de vergaderstukken en worden als zodanig bewaard en gearchiveerd. Dat is in dit geval ook gebeurd. Dat de stukken enige tijd niet te raadplegen waren, is waarschijnlijk te wijten aan een technische onvolkomenheid. Enfin, de antwoorden:

 

Lees verder

Zeeuwse Lagune, vastgoedexplosie in het Veerse Meer

Opnieuw dreigt de gemeente Noord-Beveland in te stemmen met een ontwerp voor ‘hotspot’ het Veerse Meer. Er blijkt een plan te liggen voor het opspuiten van een reusachtig schiereiland - ruim 31.000m2 - in het Veerse Meer met daarop immense vastgoedontwikkeling. De ontwikkeling is volledig gepland in Natura 2000-gebied, nu al een kwetsbaar gebied voor vogels. Eerder werden al vele plannen naar de prullenbak verwezen, waaronder de hoogbouw van 120m*. GroenLinks stelde op 8 november vragen. De antwoorden van GS:

Lees verder