Nieuws over Reint Rengers

Provinciale Ledenvergadering 19 februari

Op 19 februari is er een Provinciale Ledenvergadering in Hotel Terminus in Goes. Het rapport van de commissie-Van Dijk wordt toegelicht door bestuurslid Bart de Leede met het oog op het congres van 3 maart a.s. Verder op de agenda: partijraad-verkiezing, taskforce gemeenteraadsverkiezingen en politiek café 5 maart.

Lees verder

Werkbezoek ProRail

De Statenfractie van GroenLinks bracht op 27 augustus een werkbezoek aan ProRail. Aan de orde kwamen o.a. onderwerpen als personenvervoer naar Antwerpen, benutting van het goederenspoor Antwerpen / Rotterdam en de Goese situatie met de spoorbak (die er niet komt).

Lees verder

Statenfractie op werkbezoek bij Veolia Transport

De Statenfractie van GroenLinks bracht vandaag een werkbezoek aan Veolia Transport. Aan de orde kwamen onderwerpen als grensoverschrijdend vervoer in Zeeuws-Vlaanderen, mobiliteit in krimpregio’s en de nieuwe concessie, die ingaat op 1 januari 2015, maar waarvoor het bestek al eind 2013 op tafel ligt.

Lees verder

Stevig debat in politiek café over religie en politiek

GroenLinks Zeeland hield op 14 juni jl. een politiek café over religie en politiek: "De staat: van God los. De politiek ook?" Na een inleiding van prof. dr. Ruard Ganzevoort met als coreferenten drs. Klaas Hendrikse en drs. Arie van der Maas, volgde een stamtafgelgesprek o.l.v. drs. Bart van Noord. Het resultaat was een boeiende avond met een stevig debat onder zo'n 35 aanwezigen.

Lees verder

Groen Lintje voor Marten Wiersma

Op vrijdag 6 januari reikte GroenLinks in Zeeland tijdens de Nieuwjaarsborrel een groen lintje uit aan voorzitter Marten Wiersma. Deze prijs is door GroenLinks ingesteld om diegenen die zich op positieve wijze inzetten voor duurzaamheid en milieu in het zonnetje te zetten. Marten Wiersma uit ’s-Heer Hendrikskinderen ontving het lintje voor zijn jarenlange bijdrage aan een beter milieu en een duurzame samenleving.

Lees verder

Provinciale Ledenvergadering 2 april

De leden van GroenLinks Zeeland zijn uitgenodigd voor een Provinciale Ledenvergadering (PLV) op 2 april a.s. Op de agenda staat de evaluatie van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 2 maart jl. [Een discussiestuk is toegezonden aan de leden]. Verder worden een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen. Verderop de volledige agenda.

Lees verder