Nieuws over Reint Rengers

Politiemissie Afghanistan

Bestuur en Statenfractie GroenLinks Zeeland roepen de leden op om hun mening over de politiemissie naar Afghanistan zorgvuldig af te wegen en in elk geval het congres op 5 februari a.s. af te wachten. Er is nog zoveel te doen in Zeeland! Lees verderop de tekst van de oproep.

Lees verder

GroenLinks kiest zichtbaar voor de toekomst

Met de Zonnetrein Zeeland togen Zeeuwse GL-politici, TK-lid Niels vd Berge en leden naar Foyer de Jeunesse in Vlissingen voor de start van de verkiezingscampagne. De eerste zes kandidaat-Statenleden presenteerden zich met aansprekende woorden. Ook gedeputeerde Wiersma was erbij; hij gaf de afgelopen vier jaar een sterke impuls aan de groene economie en daarmee de werkgelegenheid in Zeeland. Kandidaat-Statenlid Leo Dalebout maakte een leuk filmpje (klik op de afbeelding >)

Lees verder

Thermphos/Zembla

In aansluiting op het bericht van gisteren, delen wij mede dat voor de Statenvergadering van vrijdag 19 november a.s. door GroenLinks Zeeland de komende dagen een motie wordt voorbereid. GroenLinks Zeeland is van mening dat de termijn die Thermphos nu gegund wordt om aan de normen te voldoen, te lang is. GroenLinks Zeeland wil juridisch onderzoek naar verkorting van die termijn. Ook moet omwille van de volksgezondheid vaker worden gemeten en gerapporteerd aan Provinciale Staten.

Mariko Peters (TK) bezoekt Zeeland – GroenWerkt aan beter Zeeland

Op zaterdag 20 februari a.s. bezoekt Kamerlid Mariko Peters de provincie Zeeland. Zij steunt vier GroenLinks-afdelingen in de verkiezings-campagne. Ook stelt zij zich op de hoogte van wat er in Zeeland gebeurt aan inzet op duurzaam, dus groen beleid. Daarmee staat het werkbezoek tevens in het kader van de discussies over de plaats en positie van de provincie. GL Zeeland vindt niet dat de provincies heilig zijn, maar wel dat Zeeland goede dingen doet. Als er wat anders moet komen, dan moet er voldoende slagkracht zijn voor duurzaam beleid!

Lees verder

17 februari: GroenWerkt - Bas Eickhout bezoekt Terneuzen en Goes

GROENLINKSERS VOOROP IN BIOGEBASEERDE ECONOMIE - Het werkbezoek van Europarle-mentariër Bas Eickhout aan Zeeland op woensdag 17 februari a.s. markeert de inzet van GroenLinks om de omslag te maken van een fossiele, oude economie naar een op (grondstof)kringlopen gebaseerde economie Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks bezoekt op woensdag 17 februari Terneuzen en Goes. Op het programma staat BIOPARK Terneuzen als geslaagd voorbeeld van CO2-hergebruik / presentatie Gerrit Jan Broeze van Bio Glas. Aansluitend spreekt Marten Wiersma over bio base als logisch gevolg en over het Zeeuws initiatief voor groene industrie (ECO3). Daarna bezoek aan MEATLESS in Goes / presentatie Jos Hugense: "Eating meatless or eat less meat?"

Lees verder

Pagina's