POLITIEK CAFÉ 5 MAART 2013: "ZEELAND IS TE KLEIN!"

Nederland moet bestuurlijk op de schop. Grote landsdelen en gemeenten van pakweg minimaal 100.000 inwoners, dat zijn de plannen van de regering. Maar Zeeland is lastig in te delen, aldus minister Plasterk. Heeft Zeeland toekomst? Hoeveel gemeenten zijn er over pakweg een jaar of tien? GroenLinks vindt het tijd worden voor een goed gesprek. Omdat het over de inhoud moet gaan! Daarover een Politiek Café op 5 maart - kom ook!

Bijlage: flyer/uitnodiging

Al bijna drie jaar geleden startten wij de discussie, met de notitie ’De grootste provincie van Nederland is te klein’ als basis.

In essentie zagen wij een aantal terreinen die om een andere schaal vragen:

 • De Zeeuwse schaal voor (beroeps)onderwijs en voorzieningen in de ziekenzorg is te klein.
 • Het beheer van de Zuidwestelijke Delta vraagt om een gebiedsautoriteit die doorzettingsmacht kan organiseren.
 • Zuid-West-Nederland heeft grote economische potenties, het agro-chemiecomplex, samenwer-kend in Biobased Delta.
 • In Zuid-West-Nederland komen de logistieke stromen uit de havens van Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen/Terneuzen en Moerdijk samen.

NADENKEN…
Wordt niet eens tijd om na te denken over een provincie / landsdeel DELTALAND? Waar Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden deel van uitmaken? Maken we dan ook meteen een stuk of drie gemeenten: Zeeuws-Vlaanderen, Midden-Zeeland en Noord-Zeeland? Krijgen dorps- en wijkraden dan meer ruimte? Kunnen mensen dan hun verantwoordelijkheid nemen? Meer burgerzin?

Wij nodigen u uit voor een goed gesprek in Café ‘De Viersprong’, Nieuwe Rijksweg 17 in ’s-Heer Hendrikskinderen. Dat café ligt op een van de oudste ringdijken van Zuid-Beveland, de dijk rondom de Breede Watering bewesten Yerseke. Zeeuwser kan niet.

Het gesprek wordt ingeleid met een aantal korte ‘pitches’, verzorgd door prominente sprekers, afkomstig uit de sectoren zorg & welzijn, economie en gebiedsontwikkeling. West-Brabant en Goeree-Overflakkee zijn er ook. Iemand die de historie van Zeeland kent zal eveneens een bijdrage leveren. De sprekers gaan in gesprek met elkaar en het publiek. Dat gesprek wordt vanzelfsprekend geleid door een vaardig animator. En natuurlijk is er wat te drinken…

DE PITCHES WORDEN VERZORGD DOOR:
[meer informatie over de sprekers: zie bijlage]

 • PETER VAN DONGEN vicevoorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences:
  Onderwijs: op welke schaal?
 • LOUS COPPOOLSE vm. gedeputeerde, vm. voorzitter Stuurgroep Zuidwestelijke Delta
 • LUIT EZINGA vicevoorzitter Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland
 • JEANINE DEKKER Studeerde sociologie en promoveerde als historicus
 • BART GROOT RvC Economische Impuls Zeeland
 • WILBERT WILLEMS vm. Kamerlid, vm. wethouder GroenLinks Breda
 • KRIS SPIONJAK actief in GroenLinks Goeree-Overflakkee:
  Kan het Noorden ook naar het Zuiden kijken?
 • FRÉDÉRIQUE MOL Zeeuwse van geboorte, actief in kopgroep DWARS Zeeland/jongerenorganisatie GroenLinks en vm. kandidaat-Statenlid voor GroenLinks
 • FRANS TOLLENAAR SGP-wethouder Goeree-Overflakkee

Maar natuurlijk, in een café gaat het om de gasten. Die bepalen het gesprek. Het woord is aan u! Het gesprek wordt geleid door Dick van den Bout, directeur van SCOOP Zeeland.

PROGRAMMA 5 MAART
19:30 uur    Inloop en ontvangst
20:00 uur    Welkom door Marten Wiersma, voorzitter GroenLinks Zeeland
20:10 uur    Inleidende pitches
20:30 uur    Discussie
21:30 uur    Afsluitend woord door Marten Wiersma

LOCATIE
Café “De Viersprong”
Nieuwe Rijksweg 17, 4472 AA  ’s HEER HENDRIKSKINDEREN

AANMELDEN
Voor een goede organisatie is het prettig te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Aanmelden via campagnezeeland@groenlinks.nl

INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Janine Cooijmans via campagnezeeland@groenlinks.nl of 06–41883929

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook:

Aanbieding visienota provincies aan minister Plasterk, 8 febr. 2013

PZC 19 febr.: Discussie over toekomstige provinciegrenzen Zeeland

Omroep Zeeland 1 mrt.: Politiek Café 'Zeeland is te klein'