Politiek Café: geen grote bezwaren tegen opschalen van Zeeland

GroenLinks Zeeland organiseerde op 5 maart jl. een Politiek Café met als thema "Zeeland is te klein", om te praten over de plannen van de regering voor grote landsdelen. Heeft Zeeland toekomst? Hoeveel gemeenten tellen we over pakweg 10 jaar? Er vond een goed gesprek plaats over de inhoud, met verschillende opvattingen over een nieuwe provincie.

We vonden het tijd eens na te denken over een provincie/landsdeel DELTALAND, waar Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden deel van uitmaken. Maken we dan ook meteen drie gemeenten Zeeuws-Vlaanderen, Midden-Zeeland en Noord-Zeeland?

Het gesprek o.l.v. Dick van den Bout [directeur SCOOP Zeeland] werd gevoerd aan de hand van korte pitches van prominente sprekers uit zorg & welzijn, economie en gebiedsontwikeling, én de historie van Zeeland werd belicht. Ook West-Brabant en Goeree-Overflakkee waren van de partij.

 • Zo sprak Peter van Dongen [vicevz. CvB HZ University of Aplied Sciences] van "een Gordiaanse knoop; er wordt vanuit de HZ al samengewerkt met Limburg, Utrecht, Wageningen, Leeuwarden. etc. - dit reikt verder dan de provinciegrenzen. Kan het bestuurlijk zwaartepunt dan in Zeeland blijven en wat zijn de risico's van verschuiving?"
 • Lous Coppoolse [vm. gedeputeerde/vm. vz. Stuurgroep Zuidwestelijke Delta] benaderde het vraagtstuk vanuit geografisch perspectief; misschien is een nieuwe provincie te vormen op basis van de kleigronden, dus West-Brabant erbij? Hij maakte de discussie twee keer eerder mee en schetst dat het erg gecompliceerd is.
 • Volgens Wilbert Willems [vm. Kamerlid/vm. wethouder GroenLinks Breda] hoort West-Brabant inclusief Breda erbij, plus Zuid-Holland. En laat een deel van Brabant de samenwerking organiseren. De grenzen zijn niet zo heilig.
 • Historica/sociologe Jeanine Dekker vraagt zich af of groter wel zo verstandig is: de schaduwkant van schaalvergroting is dat je het contact met je straat of wijk verliest. Is dat wenselijk, en wat zou je er aan zou kunnen doen? Daarbij speelt ook de 'Zeeuwse identiteit'; mensen willen ergen bij horen.
 • Kris Spionjak, actief in GroenLinks Goeree-Overflakkee, vindt de visie van GroenLinks Zeeland sympathiek. Ze twijfelt over het samenvoegen met Goeree en Zuid-Holland/Zeeland ligt niet erg vootr de hand. Maar met West-Brabant is een sterk industrieel gebied te vormen als tegenhanger van Rotterdam. Overigens vindt Zuid-Holland het Deltalandschap niet zo belangrijk.
 • Frédérique Mol, Zeeuwse en actief in DWARS, ziet het opheffen van de provincie niet zitten: beter een provincie dan kleinere gemeenten. En zolang Zeeland maar de rust behoudt, die de provincie uniek maakt.
 • Tot slot vond Frans Tollenaar [SGP-wethouder Goeree-Overflakkee] het logisch om met de Zuidwestelijke Delta één regio te vormen, gezien de thema's: water(beheersing), recreatie en toerisme. "Laat duizend bloemen bloeien en durf de discussie aan op thema's!".

Afsluiting

Voorzitter GroenLinks Zeeland Marten Wiersma sluit de discussie af met  de stelling: 'hebben we provincies nodig?' Een provincie Zeeland is geen doel in zichzelf. Wel moet je kijken naar de functie die je als gebied hebt; functies ten opzichte van elkaar die erkenning moeten krijgen. Nu is de Randstad de maat. Europa beweegt, er ontstaan stedelijke regio's. Bijvoorbeeld voor biobase heb je een regio Zeeland/Noord-Brabant nodig. Regionaal heb je een bestuur nodig met een paar taken, namelijk ten behoeve van werkgelegenheid en vergroening.

Gespreksleider Dick van den Bout verklaart de discussie na deze avond geopend. De pitches geven aanleiding de discussie te voeren voer water, duurzaamheid en zorg. Deze discussie moet op meerdere plekken gevoerd worden, zodat we niet op een dag wakker worden... en Zeeland is opgegaan in Zuid-Holland.

  Marten Wiersma dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. We trekken geen conclusies, de discussie moet worden voortgezet. En eigenlijk is niemand tegen een andere indeling c.q. het opschalen van Zeeland, alleen hoe dat moet gebeuren en wat de beste vorm is, daarover moet worden gedacht en gesproken, de discussie moet worden voortgezet! Over gevoel, identiteit en bestaansrecht, en over morgen: waar vind je wat je nodig hebt?

  FOTO'S: © GroenLinks/Carel Bruring

  Zie ook de aankondiging van dit Politiek Café

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  In de media:

  Omroep Zeeland: 'Duidelijkheid toekomst Zeeland binnen één jaar'

  Blog Gertjan Kleinpaste, bestuurslid GroenLinks: 's-Heer Hendrikskinderen