Politiek Café: "Zeeland is te klein": UITGESTELD

Nederland moet bestuurlijk op de schop. Grote landsdelen en gemeenten van pakweg minimaal 100.000 inwoners. Dat zijn de plannen van de regering. Maar Zeeland is lastig in te delen, aldus minister Plasterk. Heeft Zeeland toekomst? Hoeveel gemeenten zijn er over pakweg een jaar of 10? GroenLinks vindt het tijd worden voor een goed gesprek. DIT POLITIEK CAFÉ IS UITGESTELD TOT BEGIN MAART! (meer info volgt z.s.m. op deze website)

UITGESTELD TOT WAARSCHIJNLIJK BEGIN MAART
ZODRA ER MEER INFORMATIE BKEEND IS, MAKEN WE DAT HIER BEKEND!
 

Nederland moet bestuurlijk op de schop. Grote landsdelen en gemeenten van pakweg minimaal 100.000 inwoners. Dat zijn de plannen van de regering. Maar Zeeland is lastig in te delen, aldus minister Plasterk. Heeft Zeeland toekomst? Hoeveel gemeenten zijn er over pakweg een jaar of 10?

GroenLinks vindt het tijd worden voor een goed gesprek. Omdat het over de inhoud moet gaan! Al bijna drie jaar geleden startten wij de discussie. Met de notitie De grootste provincie van Nederland is te klein als basis.

In essentie zagen wij een aantal terreinen die om een andere schaal vragen:

  • De Zeeuwse schaal voor (beroeps)onderwijs en voorzieningen in de ziekenzorg is te klein.
  • Het beheer van de Zuid Westelijke Delta vraagt om een gebiedsautoriteit die doorzettingsmacht kan organiseren.
  • Zuidwest-Nederland heeft grote economische potenties, het agro-chemiecomplex, samenwerkend in Bio Based Delta.
  • In Zuidwest-Nederland komen de logistieke stromen uit de havens van Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen/Terneuzen en Moerdijk samen.

Nadenken…
Wordt het geen tijd om eens na te denken over een provincie / landsdeel DELTALAND? Waar Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden deel van uitmaken? Maken we dan ook tegelijk een stuk of drie gemeenten? Zeeuws-Vlaanderen, Midden-Zeeland en Noord-Zeeland? Krijgen dorpsraden en wijkraden dan meer ruimte? Kunnen mensen dan hun verantwoordelijkheid nemen? Meer burgerzin?

Wij nodigen u uit voor een goed gesprek in café "De Viersprong", Nieuwe Rijksweg 17 in ’s-Heer Hendrikskinderen. Dat café ligt op een van de oudste ringdijken van Zuid-Beveland, de dijk rondom de Breede watering bewesten Yerseke. Zeeuwser kan niet.

Het gesprek wordt ingeleid met een aantal korte 'pitches'. Die worden verzorgd door prominente sprekers, afkomstig uit de sectoren zorg & welzijn, economie en gebiedsontwikkeling. West-Brabant en Goeree-Overflakkee zijn er ook. Iemand die de historie van Zeeland kent, zal ook een bijdrage leveren. Zij gaan met elkaar en de aanwezigen in gesprek. Dat gesprek wordt natuurlijk geleid door een vaardig animator.

En natuurlijk is er wat te drinken… van harte welkom!

Bestuur GroenLinks Zeeland