Politiemissie Afghanistan

Bestuur en Statenfractie GroenLinks Zeeland roepen de leden op om hun mening over de politiemissie naar Afghanistan zorgvuldig af te wegen en in elk geval het congres op 5 februari a.s. af te wachten. Er is nog zoveel te doen in Zeeland! Lees verderop de tekst van de oproep.

Beste leden,

De beslissing van de Tweede Kamerfractie om de missie naar Afghanistan te steunen roept veel emoties op. Ieder van ons heeft er wel een mening over, en er hebben ons (GL Zeeland) al heel wat reacties bereikt. Er moet plaats zijn voor zulke emoties; iedereen zal vanuit zijn boosheid of zijn goedkeuring reageren, en dat is goed. Een groot aantal leden overweegt het lidmaatschap op te zeggen of heeft dat recent gedaan. Naar aanleiding daarvan het volgende.

De kracht van GroenLinks is dat we binnen de partij verschillende meningen hebben, daarom moeten we juist bij elkaar blijven. Er zijn verschillende overwegingen om lid te zijn: milieu, sociaal, tolerant, noem maar op. Het maakt GroenLinks tot wat het is.

Op het congres van april 2010 hebben de meeste leden voor een politiemissie gestemd, omdat er een burgerlijke oplossing van het conflict moest komen. Wil je dat bereiken, dan zul je de omstandigheden moeten kweken om tot die oplossing te komen. Daarin kan een politiemissie een bouwsteen zijn, dat was de reden om in april voor te stemmen op het congres. Je zou kunnen zeggen dat er uiteindelijk pas vrede kan zijn in Afghanistan als er met de Taliban gepraat wordt, hoe ideologisch dit ook mag klinken. En op zich kun je daar voor blijven strijden, Mandela deed dat ook voor zijn ideaal: afschaffen van de apartheid.

Intussen is er sinds april 2010 en nu veel veranderd, ook in Kunduz. De motie van Mariko Peters en Alexander Pechtold was het geven van een aanzet tot een burgerlijke oplossing van het conflict. Maar Kunduz is onveiliger geworden. En het kabinet kwam met een voorstel dat meer een militaire missie inhield, daarover zijn we het allemaal wel eens.

En nu, wat is er nu gebeurd? We hebben hier een Tweede Kamerfractie  die zonder last een stem heeft uitgebracht (denk maar eens aan de tegenstem van Ineke van Gent). En die, of je het daar mee eens bent of niet, veel veranderingen aan het oorspronkelijke voorstel heeft kunnen bewerkstelligen vanuit de GroenLinks-ideologie. Daar mogen we trots op zijn! En nog meer dat je vanuit je ideologie voorstemt.

Er had ook een politieke keuze kunnen volgen, tegen stemmen om het kabinet te laten vallen. Als je de debatten in de Tweede Kamer hebt gevolgd, en de houding van Jolande Sap tijdens een interruptie van Mark Rutte zag: die sprak boekdelen, zo achteloos wijzend naar achteren, dat toch een missie gesteund wordt via een oorspronkelijk voorstel van een kabinet met gedoogsteun van de PVV ( toen wees ze naar achteren, naar de PVV).

Je kunt twijfelen of de missie kans van slagen heeft, het is vanuit de GroenLinks-ideologie geweldig zoals er toezeggingen zijn gedaan door het kabinet. Dit getuigt óók van politieke moed! Dat voor veel mensen de realiteit anders ligt kan zo zijn; laten we kijken of de Haagse realiteit de realiteit van Kunduz is.

Maar nu?
We staan voor een uitdaging hier in Zeeland een nieuwe economie op stapel te zetten, een economie gericht op duurzaamheid en groen, met aandacht voor de mens! Het resultaat is er, kijk maar eens naar de Kanaalzone, de biobased economy, kijk naar Zeeuwind, hoeveel molens er staan, we zijn trots op Waterdunen, en dáár moeten we voor staan. We hebben nog zoveel te doen hier. We hebben elkaar hard nodig. Laten we ons richten op 2 maart, een overwinning!

Daarom de oproep van het bestuur en de fractie: neem geen overhaaste beslissing, denk goed na, en wacht in ieder geval het congres van zaterdag 5 februari af.

 

GROENLINKS kiesT voor de toekomst

Reint Rengers, campagneleider
Secretaris GL Zeeland / Middelburg