Samen op weg naar een circulaire economie…

GroenLinks hamert al jaren op duurzame ontwikkeling. Met voldoende zinvol of uitdagend werk voor mensen en waarbij de aarde niet wordt geplunderd. Dan moeten we zuinig zijn op onze planeet én op de mensen. Op dat vlak gebeurt er al van alles, maar er is nog een wereld te winnen. Daarvoor heeft GroenLinks bijzonder goede voorstellen, vergaande voorstellen. En daar gaan we stap voor stap naartoe. Gelukkig zijn er steeds meer mensen en bedrijven die dat ook willen. Zelfs de regering zegt het. En wij willen er werk van maken; op naar de CIRCULAIRE ECONOMIE!

Philips topman Frans van Houte pleitte op het World Economic Forum in Davos (jan. 2014) voor de circulaire economie, waarin niets meer wordt verspild, als opvolger van de lineaire economie met haar ‘kortzichtige focus’ op de goedkoopste manier van produceren en consumeren.

We geven hier in kort bestek weer wat wij daaronder verstaan. En we beschrijven een paar stappen op weg daar naartoe. Gelukkig zijn we niet alleen op weg. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller het gaat, hoe leuker het wordt. Wij nodigen u uit mee te denken en te doen op weg naar een circulaire economie.

In 2010 werd 60 miljoen ton afval geproduceerd. Daarvan is 8,8 miljoen ton afkomstig van huishoudens, 15,2 miljoen ton van de industrie, 5,3 miljoen ton van handel, diensten en overheid en 23,7 miljoen ton van de bouw.

IN DE BIJLAGE leest u wat er volgens GroenLinks moet gebeuren en hoe de route moet verlopen... [klik op de bijlage!]

GroenLinks Zeeland organiseert een rondetafelgesprek circulaire economie op 6 maart a.s. Kom ook! [Aanmelden is nodig i.v.m. de broodjes: campagnezeeland@groenlinks.nl]

.......................................................................................................................................

RE-THINKING

Waar het op neerkomt, is een fundamenteel andere benaderingswijze van de economie. Dit vraagt om een visie op herontwerp van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en de wijze waarop partijen samenwerken. Van lineair naar circulair! Dat vraagt bijvoorbeeld om:

  • Het maken van een m.e.r.-rapportage die gebaseerd is op de CIRCULAIRE ECONOMIE.
  • Terughoudendheid van gemeenten bij het inrichten van nieuwe bedrijventerreinen of het zgn. ‘bouwen voor leegstand’.
  • Een ander systeem van vergunningverlening c.q. het aanpassen van de regelgeving.
  • Duurzaam slopen en renoveren.

Het gaat niet vanzelf; het vraagt om fundamenteel nieuwe kennis en competenties in de beroepssectoren, in het onderwijsveld en bij de burger. De transitie van een lineaire naar een CIRCULAIRE ECONOMIE waarin kringlopen (behoud en hergebruik van grondstoffen) en herontwerp de kern vormen. De provinciale schaal is daarvoor een uitstekende positie.

GroenLinks stelt voor om dit in IPO-verband verder vorm en inhoud te geven. Zo kan er samen met partners gewerkt worden aan een duurzamere samenleving. Waarom niet? Gewoon doen!