Stevig debat in politiek café over religie en politiek

GroenLinks Zeeland hield op 14 juni jl. een politiek café over religie en politiek: "De staat: van God los. De politiek ook?" Na een inleiding van prof. dr. Ruard Ganzevoort met als coreferenten drs. Klaas Hendrikse en drs. Arie van der Maas, volgde een stamtafgelgesprek o.l.v. drs. Bart van Noord. Het resultaat was een boeiende avond met een stevig debat onder zo'n 35 aanwezigen.

GroenLinks Zeeland organiseerde in Grand Café Willem in Middelburg een politiek café over religie en politiek. Welke invloed heeft religie op de politiek? Hoe verhouden politiek en religie zich tot elkaar? Kun je politiek bedrijven zonder religie?

De verhouding tussen religie en politiek is schichtig. Het integratiedebat heeft er nieuwe dimensies en nieuwe dilemma’s aan toegevoegd. Hoe gaan we daarmee om?

Het programma van deze avond
19.30 uur   Inloop en ontvangst
20.00 uur   Welkom door Marten Wiersma, voorzitter GroenLinks Zeeland
20.10 uur   Inleiding door Ruard Ganzevoort
20.30 uur   Reacties op het verhaal van Ruard Ganzevoort door Klaas Hendrikse en Arie vd Maas
21.00 uur   Stamtafelgesprek

Inleiding door Ruard Ganzevoort
Nederland heeft een bijna 100% scheiding van kerk en staat, en een 'inclusiefbeleid', ofwel geen voorkeur voor de ene richting of de andere.  Ingrijpen is nodig daar waar het schade toebrengt aan derden; daar liggen de grenzen. Godsdienstvrijheid is te danken aan de scheiding tussen kerk en staat.

Volgens Ganzevoort moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen. Als ze ingrijpt, dan bij voorkeur door middel van debat. Het is het allermooiste als dat genoeg is. Een tweede stap is: stimuleer de goede initiatieven, rem de slechte. Het derde niveau is verplichten of verbieden - een machtsinstrument waarin de overheid terughoudend moet zijn.

"Politici zijn de nieuwe dominees", zo sloot Ganzevoort zijn inleiding af. Ton de Nooij, fractievoorzitter en raadslid voor GroenLinks in Vlissingen, reageert hierop in zijn weblog.

Klaas Hendrikse poneerde de stelling "waarom wil GroenLinks een debat over politiek en religie?". GroenLinks presenteert zich namelijk als seculiere partij. Maar, zo meent hij: het mag weer, het is weer in. Volgens Hendrikse moet je religie en godsdienst uit elkaar halen. Religie heeft niks met godsdienst te maken, wel alles met politiek... Een interessante vraag die hij opwerpt en die reacties ontlokt is: "waarom zou een afgebladderde gelovige op GroenLinks stemmen of wat zou hem ervan weerhouden?".

Arie van der Maas vraagt zich vervolgens af 'waarom hij in dingen van geloof en politiek zit zoals hij daar in zit'.

Er ontstond een prachtige discussie met ruimte voor elkaars standpunten. Het inhoudelijk verslag van deze avond is te vinden in de bijlage.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achtergrondinformatie over de sprekers

Ruard Ganzevoort is lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en voorzitter van de Linker Wang, de werkgroep van GroenLinks op het snijvlak tussen religie en politiek.

Klaas Hendrikse is predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is bekend als de 'atheïstische dominee' vanwege zijn stelling dat God voor hem niet een wezen is, maar een woord voor wat er tussen mensen kan gebeuren.

Arie van der Maas is senior projectmanager bij NV Economische Impuls Zeeland, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland en actief binnen het CDA. Hij was onder andere voorzitter CDA Zeeland in 2007-2008 en werkte mee aan het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen 2011.

Bart van Noord is teamleider Kerk in Ontwikkeling bij Protestantse Kerk in Nederland en Projectleider Samenwerking Gemeenten bij Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast was hij voorzitter van GroenLinks De Bevelanden.