Van acquit gaan.

Lees Gerwi's blog van deze week. 

Benoeming van burgercommissielid Eelko Vooijs en de vorming van de nieuwe coalitie. Spannend.