Nieuws van iedereen

Vragen initiatief Delta NV inzake kerncentrale

In het coalitieakkoord van het kabinet is besloten in deze kabinetsperiode in Nederland geen kerncentrale te bouwen. Door het kabinet wordt kernenergie niet als een duurzame optie beschouwd en wordt kernenergie niet nodig geacht voor het halen van de doelstelling voor reductie van broeikasgassen. De strategienota energie- en klimaatbeleid 2008 – 2012 gaat eveneens uit van duurzaamheid en sluit daarmee kernenergie uit

Lees verder

Voorjaarsnota GS juni 2009

In de Statenvergadering van 19 juni jl. stond de Voorjaarsnota op het programma. Hoe onze fractievoorzitter Leen Harpe de Voorjaarsnota beschouwt leest u in de bijlage.

Groene partijen willen fusie tussen havens Rotterdam en Antwerpen

De groene politieke partijen in Rotterdam en Antwerpen willen dat de havens van deze steden een fusie aangaan. Een bundeling zou zowel economische voordelen als milieuwinst opleveren. De Rotterdamse raadsfractie van GroenLinks biedt Hans Smits, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, vandaag een Groene Havenvisie aan

Lees verder

Nieuwsbrief Statenfractie mei-juni 2009

Nieuws uit de vergadering van Provinciale Staten van 29 mei jl. Verder nieuws uit de actualiteit en de pers, onder andere over de aanbieding van de groene havenvisie' door de groenen