Nieuws van iedereen

Vragen Capaciteitstarief

De Tweede Kamer heeft in ondoorgrondelijke wijsheid per 1 januari 2009 het zgn. capaciteitstarief ingevoerd. Alle kosten voor transport van gas en elektriciteit worden dan in rekening gebracht via een vast bedrag. GroenLinks stelde vragen.

Lees verder

Vragen Stremming Zeelandbrug

Het hadden de eerste vragen van het jaar 2009 kunnen zijn: het gedurende langere tijd afsluiten van de Zeelandbrug in verband met twee ongevallen. Bijgaand treft u onze vragen daarover aan

Lees verder

Nieuwsbrief Statenfractie december 2008

Dit is de nieuwste editie van onze gebruikelijke nieuwsbrief, aansluitend op de Statenvergadering van 19 december jl., met nieuws uit de Statenfractie. Open de bijlage voor de belangrijkste wapenfeiten van de maand december

Lees verder

Vragen reservering grond bedrijventerrein Middelburg

De gemeente Middelburg heeft grond gereserveerd voor een toekomstige uitbreiding van zijn bedrijventerreinen over de A58 heen. In de PZC geeft gedeputeerde Van Waveren aan hier geen probleem in te zien. Zo zal Middelburg in de komende jaren dus over de snelweg heen zijn bedrijventerreinareaal uitbreiden naar het zuiden. Vraag is of deze voorgenomen uitbreiding spoort met vigerende plannen en beleid.

Lees verder