Nieuws van iedereen

Fractie 13 maart: motie kredietcrisis

De Statenfractie draagt met een motie het College van GS op voor rijkstaken/-projecten, niet behorende tot de provinciale taak, de bijdragen te heroverwegen en vrijkomende middelen te bestemmen voor steunmaatregelen ten gevolge van de krediet- en klimaatcrisis en hiertoe de Staten voorstellen te doen.

Lees verder

Vragen Bestrijden gevolgen kredietcrisis

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de waterschapstarieven. De uitkomsten van het onderzoek zijn zorgwekkend. Huishoudens moeten, gedwongen door de effecten van de kredietcrisis, soms fors inleveren. Waterschappen daarentegen wentelen de lasten juist af op die burger. GroenLinks Zeeland stelt hier vragen over.