Nieuws van iedereen

Evaluatie Zeeland 2040

Op 26 oktober 2018 tijdens de Statenvergadering werd gekeken naar de stand van zaken "Zeeland 2040" (visiedocument).

Een constructievere samenwerking tussen GS en PS is nodig.

Lees wat Gerwi Temmink hierover tijdens de vergadering gezegd heeft.

 

Lees verder

Milieuprogramma 2018-2022

In de Statenvergadering van 26 oktober 2018 werd o.a. het milieuprogramma 2018 - 2022 behandeld. GroenLinks heeft niet ingestemd met dit programma omdat het onvoldoende ambitieus is. 

Lees verder

Procedure amendering concept verkiezingsprogramma PS2019

Op 12 november vindt de ledenvergadering plaats om de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor PS2019 vast te stellen. Amendementen op het concept verkiezingsprogramma kunnen voor 4 november ingediend worden. Hieronder leest u de procedure. In de bijlage vindt u: 

  • concept verkiezingsprogramma
  • concept kandidatenlijst
  • toelichting amendementen
  • amendementenformulier

 

Lees verder