Nieuws van Leen Harpe

Column: De Zeeuwse ziekte

De Zeeuwse ziekte, een opmerking die nog al eens wordt gemaakt wanneer het gaat over de stroeve samenwerking tussen de Zeeuwse overheden. Men vertrouwt elkaar niet, of is het een vorm van jaloezie?

Lees verder

Column: Lokaal c(r)ashen

Het is op de valreep alsnog gelukt om het Belastingplan er door te krijgen. Dit tot tevredenheid van bijna iedereen, zo schijnt het. Opvallend en verrassend, want getuigt het wel van wijsheid om gemeenten meer mogelijkheden te geven belasting te heffen? De toezegging is er weliswaar dat de rijksbelastingen worden verminderd, maar hoe betrouwbaar is dat en is het nodig?

Lees verder

Column: Natuurlijk!

Op woensdag 14 oktober is het gereedkomen van de aanleg van het buitendijkse natuurgebied Perkpolder officieel afgerond. De Westerschelde is een nieuw natuurgebied rijker. De getijdennatuur heeft vrij spel om slikken en schorren te gaan vormen. Het project Perkpolder  was een initiatief van Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en de gemeente Hulst. Het waterschap keek voornamelijk toe als hindermacht en krijgt nu als ‘beloning’ het beheer over het gebied. >>

Lees verder

Column: Met de kennis van nu

Misschien heeft u ook de verrichtingen gevolgd van de ‘onderzoekscommissie Sloeweg’. Voor mij was het soms verhelderend, maar ook verbijsterend. Een veel gehoorde term was “Met de kennis van nu”. Gedeputeerden haastten zich te zeggen: “als wij dat toen hadden geweten, ja dan was alles anders gegaan. Met de kennis van nu hadden wij de Staten correct geïnformeerd, maar ja…”.

Was die kennis er niet of koos het college voor eigen richting? Lees door >>

Lees verder