Verslag "Stappen voor Natuur" in Plan Tureluur met Linda Voortman

Schouwen-Duiveland, 24 maart - De natuur in Nederland wordt aan alle kanten bedreigd, zowel door het natuurbeleid van staatssecretaris Bleker als door de asfaltplannen van het kabinet. Dit weekend organiseert GroenLinks in heel Nederland wandelingen in natuurgebieden - "Stappen voor Natuur"- om te laten zien dat we hiervan willen blijven genieten. GroenLinks Zeeland wandelde met Tweede Kamerlid Linda Voortman en Statenlid Leen Harpe door Plan Tureluur op Schouwen-Duiveland. [Bekijk onderaan de foto's!]

DE WANDELING
Een dertigtal mensen verzamelde zich in De Heerenkeet in Kerkwerve. In het gezelschap Tweede Kamerlid Linda Voortman, Statenlid Leen Harpe, raadsleden Adrie van ’t Westeinde (Middelburg), Maaike Walraven en Peter Geene (Veere), GroenLinks-leden en andere belangstellenden.

ZEELAND was halverwege met de ontwikkeling van de EHS, en het inpassingsplan voor de Hedwigepolder was klaar, toen het kabinet eind 2010 een streep door de plannen zette. Voortaan is alles voor rekening provincie. Intussen bereidt Bleker een nieuwe ‘Natuurwet’ voor. In anderhalf jaar is er niets gebeurd. De provincie wil de plannen afmaken, ook al trekt het Rijk de handen ervan af en is er geen geld voor inrichting.

PLAN TURELUUR is een polder in een polder, met een eigen waterhuishouding met gezond brak water met overgangszones nat en droog, en daardoor een grote soortenrijkdom. Ook bijzonder aan dit plan is dat het draagvlak groot is, een schoolvoorbeeld hoe we met elkaar moeten omgaan. Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor 3.200ha natuurbeheer, maar daar moet wel geld voor zijn. Dit speelt ook in Plan Tureluur, dat door de grote aantrekkingskracht een economische peiler is voor Schouwen-Duiveland. Hoe aan middelen te komen voor beheer en het in stand houden van voorzieningen (denk aan rasters en hekwerken, en hoe krijg je in de nieuwe situatie een fietspad nog voor elkaar)? Waarop kan nog bezuinigd worden? Beheer is nodig voor het behoud van de soorten en de diversiteit (bv. De Noordse Woelmuis, de vele velduilen, lepelaars, grutto’s, kluten etc. waarvoor de auto’s in de file staan!). Al dit moois trekt toeristen. Geen beheer betekent geen vogels. Het gaat aan het hart als het allemaal minder wordt.

LEEN HARPE is niet benauwd voor de Natura 2000-verplichtingen, waar Europa ons aan zal houden. Hoe betrouwbaar is Bleker? Er zit een gat in de begroting van de provincie, terwijl het Zeeland geld kan gaan kosten als de Natura 2000-doelen niet worden gehaald. De provincie moet meer geld vrijmaken voor natuur en investeren in groene energie. Bij de bezuinigingen moet het kabinet kijken naar de provinciegrenzen en naar veranderend bestuur. Verkeerde bezuinigingen werken nog jaren door…

LINDA VOORTMAN verheugt zich bij dit plan dat het draagvlak zo groot is, een voorbeeld voor anderen. Het is en blijft zuur dat er een streep gaat door allerlei gemaakte afspraken. Binnen de Tweede Kamerfractie is Rik Grashoff bezig met de initiatiefwet Mooi Nederland (zie http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/77769), samen met PvdA en D66. Bevoegdheden die worden overgedragen zonder duidelijke kaders zijn lastig. Natuur heeft waarde van zichzelf, maar koppeling met economie is heel goed. Nu nog een modus vinden om middelen terug te krijgen voor beheer en voorzieningen via ondernemers / toeristenbelasting / provincie? We hebben er allemaal voordeel bij, dus je mag wat terugvragen. GroenLinks zal hier heel hard mee bezig gaan.

Zie ook: http://zeeland.groenlinks.nl/node/80292