Nieuws gefilterd op werkgelegenheid

Toetsingskader herstructurering DELTA NV

kerncentrale, borssele

Delta heeft tot medio 2017 de tijd gekregen om te splitsen. Ook zonder de splitsingswet (WON) blijkt dit noodzakelijk vanwege marktomstandigheden en de belangen van de aandeelhouders (provincie en gemeenten). Levensvatbare onderdelen Enduris (netwerk), Evides (water) en retail (o.a. Zeelandnet) moeten als onderpand dienen voor een lening van 150-200 miljoen euro. Dit geld is nodig om de ongezonde energietak van Delta te kunnen afstoten. Provinciale Staten hebben vandaag het toetsingskader goedgekeurd. GroenLinks was tegen: het is veel te vroeg. Eerst moet het grote struikelblok, de kerncentrale, naar EZ. De bijdrage van GroenLinks:

Lees verder

Eigendomssplitsing DELTA?

In de Statenvergadering van 25 september werden twee moties ingediend over eigendomssplitsing van energiebedrijf DELTA N.V. (zie de foto's).

GroenLinks was altijd voor het verhangen van de publieke aandelen en het veiligstellen van het publieke  belang (netwerk en water). Op dit moment is feitelijk sprake van een Europees netwerk, grotendeels beheerd door energiemaatschappijen. Alleen in Nederland is dit voor een deel afgesplitst. Voortschrijdend inzicht maakt voor GroenLinks duidelijk dat die splitsing pas tot zijn recht komt als alle landen in de EU deze wet ook uitvoeren. Want alleen dan kunnen we overige Europese en landelijke doelstellingen bereiken, zoals terugdringing CO2-uitstoot, het Energieakkoord en overgaan op duurzame energieproductie en -gebruik.

De bijdrage van Gerwi Temmink in PS:

Lees verder

Weglekken (rijks)werkgelegenheid uit Zeeland

GroenLinks stelde een brief op om haar zorgen te uiten over het weglekken van (rijks)werkgelegenheid uit Zeeland. De VVD kwam echter net iets eerder met een motie van dezelfde strekking, die wij steunen. De motie werd ingediend in de Statenvergadering van 21 december en werd unaniem aangenomen. De GL-brief vermeldt echter expliciet ons standpunt - in de motie zijn de scherptes (o.m. over Opstelten) weggelaten. Daarom publiceren we deze brief - iedereen kan nu zien hoe (on)belangrijk Opstelten de werkgelegenheid in Zeeland vindt! (In bijlage de VVD-motie en -brief)

Lees verder

Sociaal akkoord BioValue: Het imago van Delta opgepoetst

FNV Bondgenoten bevestigt vandaag dat Delta een sociaal akkoord heeft bereikt over biodieselfabriek BioValue, die vorig jaar failliet ging. Werknemers kwamen op straat te staan zonder akkoord tussen de vakbond en Delta over een vertrekpremie. De rechter dwong Delta de onderhandelingen over een sociaal akkoord te hervatten. Uitkomst: alle werknemers vallen onder het sociaal plan. Nu maar hopen dat de uitbetaling snel geschiedt, het heeft lang genoeg geduurd.

Lees verder

FNV eist schadevergoeding van BioValue

Bron: RTVNoord.nl - EEMSHAVEN - Vakbond FNV bondgenoten eist een schadevergoeding voor de 27 personeelsleden van de failliete biodieselfabriek BioValue in de Eemshaven. De bond zegt te kunnen bewijzen dat moederbedrijf Delta de doorstart van BioValue bewust heeft vertraagd en daarmee heeft aangestuurd op een faillisement.

Lees verder