Nieuws

Zeeuws biogas wint terrein

Als het aan gedeputeerde Wiersma ligt, rijden bedrijfswagens van Zeeuwse bedrijven en overheden over een paar jaar op biogas, het liefst geproduceerd in Zeeland.

Lees verder

Art. 44-vragen Ontslag kwart personeel Solland Solar

Zonnecelfabrikant Solland Solar heeft, na de arbeidstijdverkorting, een kwart van het personeel ontslagen. Deze rigoureuze maatregel is volgens een woordvoerder van Delta het gevolg van onvoldoende werk, aldus Trouw van heden. De nadruk zal komen te liggen op onderzoek en niet meer op het fabriceren van panelen, omdat de productiekosten daarvan te hoog zijn. Lees door voor de vragen die GroenLinks stelt.

Lees verder

Hedwigepolder

De GroenLinks Tweede Kamerfractie wil opheldering over Hedwigepolder na uitspraak Raad van State. Zij heeft daarover vragen gesteld aan de ministers van VROM, LNV en V&W. Lees verder in de bijlage.