Nieuws

Groene partijen willen fusie tussen havens Rotterdam en Antwerpen

De groene politieke partijen in Rotterdam en Antwerpen willen dat de havens van deze steden een fusie aangaan. Een bundeling zou zowel economische voordelen als milieuwinst opleveren. De Rotterdamse raadsfractie van GroenLinks biedt Hans Smits, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, vandaag een Groene Havenvisie aan

Lees verder

Nieuwsbrief Statenfractie mei-juni 2009

Nieuws uit de vergadering van Provinciale Staten van 29 mei jl. Verder nieuws uit de actualiteit en de pers, onder andere over de aanbieding van de groene havenvisie' door de groenen

Overhandiging groene havenvisie aan Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Op 3 juni jl. om 10:00 uur overhandigden de groenen de visienota Een Groene New Deal voor het havenbeleid in de Schelde-Rijndelta aan Hans Smits, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, ofwel het World Port Center (WPC). De delegatie bestond uit Arno Bonte (raadslid GroenLinks Rotterdam) en Wim Leeuwis (bestuur GL R’dam), Bas Eickhout (kandidaat Europarlementariër GroenLinks), een afvaardiging van Groen!, de pers (waaronder Ben Jansen van de PZC) en Janine Cooijmans (fractiemedewerker GroenLinks Zeeland)

Lees verder

Motie Structuurfonds

GroenLinks draagt het College van GS met een motie op via het IPO een voortzetting van het cohesiebeleid te bepleiten in alle lidstaten, zowel voor de doelstellingen concurrentie (II) als coöperatie (III) voor de periode 2013-2020.

Lees verder

GroenLinks-reactie op Statenvoorstel PSEB

Lees hier de reactie van GroenLinks op het Statenvoorstel Vaststelling Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan (PSEB) 2009-2012 met Sociaal-Economische Schets van Zeeland en de Antwoordnota van GS: Versterken, Vernieuwen, Verbinden In aansluiting daarop diende GroenLinks een motie in, die met unanieme stemmen werd aangenomen.

Lees verder