Nieuws

PERSBERICHT Natuurherstel Westerschelde

Er is ophef ontstaan over het ‘plotseling opduiken’ van een zgn. aanmeldingsdossier inzake de aanwijzing van de Westerschelde als Natura 2000 gebied. De Partij voor Zeeland zegt hierover te beschikken en verbindt eraan de conclusie dat natuurherstel niet nodig is. Ook leden van de Tweede Kamer lijken die mening te delen en hebben vragen aangekondigd. Het verhaal blijkt echter zo minimaal onderbouwd dat de heer Robesin - kennelijk om tijd te rekken - tot op heden ‘zijn A-4tje’ niet beschikbaar wil stellen.

Lees verder

Zeeuwse Najaarsdag

Op 31 oktober 2009 wordt er een Zeeuwse Najaarsdag georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor alle raads- en Statenleden, gedeputeerde, afdelingsbestuurders, actieve en minder actieve leden van GroenLinks in Zeeland.

Lees verder

Ruimte in Zeeland

Gemeenten in Zeeland verspillen hun kapitaal: ruimte. Er worden woeste plannen voorbereid voor uitbreidingen op zowel woningbouw- als bedrijventerreingebied. Daarbij wordt uitbreiding gezien als het middel tegen krimp van de bevolking. Gemeenten zijn daarmee als Don Quichot, die niet kijkt wat windmolens voor kansen bieden, maar ze bestrijdt! GroenLinks pleit voor toekomstdenken en zuinig ruimtegebruik. Daarmee houden we Zeeland voor alle generaties na ons ook nog de groenblauwe oase die het nu is. De provincie moet daarin de regierol meer naar zich toetrekken. Ruimte in Zeeland geeft de visie weer van de GroenLinks-fracties in Veere, Terneuzen, Goes, Schouwen-Duiveland, Middelburg, Vlissingen en Provinciale Staten.