Nieuws

Fractie 13 maart: motie kredietcrisis

De Statenfractie draagt met een motie het College van GS op voor rijkstaken/-projecten, niet behorende tot de provinciale taak, de bijdragen te heroverwegen en vrijkomende middelen te bestemmen voor steunmaatregelen ten gevolge van de krediet- en klimaatcrisis en hiertoe de Staten voorstellen te doen.

Lees verder