Nieuws

Delta te koop?

Een deel van de ingezonden brief van onze fractievoorzitter werd geplaatst in de PZC van za. 11 juli jl. Lees hier de volledige brief:

Lees verder

Vragen code goed openbaar bestuur

Een deel van het ‘woord vooraf’ van minister G. ter Horst van BZK in de brochure gewijd aan dit onderwerp. Zij vraagt daarbij speciale aandacht voor integriteit. GroenLinks stelt hierover vragen aan GS.

Vagen Discriminerende uitlatingen

GroenLinks vindt het niet gewenst dat de provincie geassocieerd wordt met een link naar een anti-Marokkanen-site, omdat immers alle Zeeuwen gelijk zijn. Vandaar de volgende vragen aan GS (zie bijlage).

"Een mooi ideaalbeeld voor Waterdunen"

PZC - Chiel Jacobusse 'Het kleinst van Zevenhoven.' Fanatieke vogelaars weten direct wat met deze term bedoeld wordt. Sinds enige tijd zit in het natuurgebied de Groene Jonker bij Zevenhoven in Zuid-Holland een paartje van het zeer zeldzame kleinst waterhoen. U moet zich voorstellen een waterhoentje ter grootte van een mus met een felrood oog en een gifgroene snavel.

Lees verder

Waterdunen levert streek twintig miljoen aan bestedingen op

PZC - Frank van Cooten - 7 juli 2009 BRESKENS - Recreatie- en natuurproject Waterdunen bij Breskens levert de streek bijna twintig miljoen euro per jaar aan bestedingen op. Deze bestedingen zijn berekend op 283.000 extra verblijfstoeristen die ieder 63 euro per dag besteden en 150.000 extra dagtoeristen die ieder twaalf euro per dag uitgeven. Deze cijfers staan in de meest actuele versie van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van het bureau Decisio in opdracht van het ministerie van Vrom.

Lees verder

Extra vergadering cie. REW over Waterdunen: 'grijp de kansen'

Op 19 juni jl. hielden Provinciale Staten een interpellatiedebat over de informatievoorziening aan PS inzake het voor Waterdunen opgestelde inrichtingsplan in hoofdlijnen. Uitkomst van dat debat was een extra vergadering van de commissie Ruimte, Ecologie en Water op 3 juli 2009 , waarin het inrichtingsplan op hoofdlijnen werd gepresenteerd

Lees verder