Nieuws

Vragen Bestrijden gevolgen kredietcrisis

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de waterschapstarieven. De uitkomsten van het onderzoek zijn zorgwekkend. Huishoudens moeten, gedwongen door de effecten van de kredietcrisis, soms fors inleveren. Waterschappen daarentegen wentelen de lasten juist af op die burger. GroenLinks Zeeland stelt hier vragen over.

Vragen: Geheim rapport locaties kerncentrale

Zowel Elsevier als RTL Nieuws maken melding van een geheim document / voorstel over (on)mogelijke locaties voor een tweede kerncentrale. Lees hier een citaat uit het document en de vragen die GroenLinks stelde.

Zeeland nucleair?

Zeeland heeft geen kernenergie nodig als ‘tussenoplossing’ naar een duurzame energiehuishouding. De te bouwen waterstofcentrale in het Sloegebied maakt dat definitief overbodig. GroenLinks ziet wel wat in kernenergie, maar dan als wetenschappelijke toepassing in de medische sector.

Vragen Baggerspecie / milieuovertreding Kleverskerke

Op 11 september 2007 stelde de GroenLinks-fractie vragen over het storten van baggerspecie door het waterschap Zeeuwse Eilanden. GS beloofden onder meer handhavend op te treden tegen zowel het waterschap als de gemeente Middelburg. Ook werd er procesverbaal opgemaakt

Lees verder