Nieuws

Nieuwsbrief Statenfractie - maart 2008

Dit is de tweede editie van onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws uit de Statenfractie. Open de bijlage voor de belangrijkste wapenfeiten van de maand maart

Motie N57

In de Statenvergadering van 14 maart 2008 diende GroenLinks een motie in om van de nieuwe N57 een 80km/u weg te maken. GroenLinks is van mening dat deze weg niet mag degraderen tot onveilige internationale vrachtverkeersroute.

Veilig Verkeer Westerschelde deel II

Op 13 februari 2008 liep de MSC EYRA vast in het Nauw van Bath. Rond 16.00 uur diezelfde dag kwam het schip weer los en kon naar de haven van Antwerpen worden gesleept. Er waren 1.400 containers aan boord, waarvan er 14 gevaarlijke stoffen bevatten. GroenLinks stelde vragen en ontving inmiddels antwoord van Gedeputeerde Staten. Lees de antwoorden in de bijlage.

Vragen Natuurbescherming Westerschelde

Volgens het journaal van Omroep Zeeland deed Commissaris van de Koningin Karla Peijs onlangs enkele opmerkelijke uitspraken. Zo merkte zij op dat er meer ruimte moet komen voor scheepvaart op de Westerschelde en dat de rivierarm te veel last heeft van de Vogel- en HabitatRichtlijn. Reden genoeg voor GroenLinks om enkele vragen te stellen.

De nasleep van de scholierendemonstratie

Joke van Nieuwenhuizen (GroenLinks Middelburg) en Leen Harpe (GroenLinks Zeeland) leveren in de rubriek "te gast" van de PZC een bijdrage waarin de nasleep van de scholierendemonstratie aan de kaak wordt gesteld. Over de gang van zaken en wat daar allemaal mis mee is.

Vragen over de mosselsector

Bijgaand treft u onze vragen aan inzake de mosselvisserij. Naast onze grote zorg over het voortbestaan van de sector constateren wij ook een zwalkend kabinetsbeleid.