Nieuws

Deltawateren: een groot probleem dat 'van niemand' is

De Deltawateren verdienen beter dan ze er nu aan toe zijn: vervuild slib in het Haringvliet, blauwalgen in het  Krammer-Volkerak, afnemende waterkwaliteit in de Grevelingen, zandhonger in de Oosterschelde, niet gehaalde instandhoudingsdoelen voor de estuariene natuur in de Westerschelde en toenemende rivierafvoeren en hogere zeespiegel door klimaatverandering. Maar vooral verdienen ze beter dan bestuurders die dit alles al lang weten, maar er niets aan doen! We hebben een groot probleem, dat ‘van niemand is’. Een initiatiefvoorstel van fracties Tweede Kamer, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland:

Vragen verbreding A58

Bijgaand treft u onze vragen aan inzake de mogelijke verbreding tot een zesbaans snelweg van de A58 tussen Goes en Heinkenszand en de eventuele gevolgen daarvan voor de dammen en Midden-Zeelandroute.

Reactie op VVD

VVD-Kamerlid Paul de Krom wil de aanleg van de WCT via een spoedwet afdwingen. Hij vergeet daarbij echter dat de Zeeuwen dat zelf wel kunnen beslissen en dat zijn VVD tegen de spoedwet voor ontpolderen is. Bijgaand artikel is in verkorte versie geplaatst in de PZC

Koppejan of algemeen belang?

In Trouw van zaterdag 19 april jl. zegt het CDA Tweede Kamerlid Koppejan geen fan te zijn van polders onder water. 'Dat komt deels door mijn afkomst, want ik ben een Zeeuw'. Hoewel het aantrekkelijk is de discussie naar de burger voor te doen in oneliners, doet Koppejan daarmee noch die burger, noch zijn verantwoordelijkheid voor het algemeen belang recht. Hij ziet namelijk een paar zaken over het hoofd.

Pas op de plaats N57

Naar aanleiding van het besluit van de Veerse gemeenteraad m.b.t. de N57, hierbij een persbericht van GroenLinks in samenwerking met de PvdA.

Reactie mosselkwestie

PvdA en CDA in de Tweede Kamer vinden een mogelijk einde van de mosselsector onaanvaardbaar. Zij vergeten daarbij te vertellen, dat alleen de minister dat kan voorkomen op grond van wetgeving die door de Tweede Kamer is bedacht! Een reactie van de fractie