Nieuws

Zeeland nucleair?

Zeeland heeft geen kernenergie nodig als ‘tussenoplossing’ naar een duurzame energiehuishouding. De te bouwen waterstofcentrale in het Sloegebied maakt dat definitief overbodig. GroenLinks ziet wel wat in kernenergie, maar dan als wetenschappelijke toepassing in de medische sector.

Vragen Baggerspecie / milieuovertreding Kleverskerke

Op 11 september 2007 stelde de GroenLinks-fractie vragen over het storten van baggerspecie door het waterschap Zeeuwse Eilanden. GS beloofden onder meer handhavend op te treden tegen zowel het waterschap als de gemeente Middelburg. Ook werd er procesverbaal opgemaakt

Lees verder

Vragen Capaciteitstarief

De Tweede Kamer heeft in ondoorgrondelijke wijsheid per 1 januari 2009 het zgn. capaciteitstarief ingevoerd. Alle kosten voor transport van gas en elektriciteit worden dan in rekening gebracht via een vast bedrag. GroenLinks stelde vragen.

Lees verder

Vragen Stremming Zeelandbrug

Het hadden de eerste vragen van het jaar 2009 kunnen zijn: het gedurende langere tijd afsluiten van de Zeelandbrug in verband met twee ongevallen. Bijgaand treft u onze vragen daarover aan

Lees verder

Nieuwsbrief Statenfractie december 2008

Dit is de nieuwste editie van onze gebruikelijke nieuwsbrief, aansluitend op de Statenvergadering van 19 december jl., met nieuws uit de Statenfractie. Open de bijlage voor de belangrijkste wapenfeiten van de maand december

Lees verder