Nieuws

Voorstel Energiescan Abdijcomplex

Vanaf 2006 is Nederland verplicht de EU-richtlijn voor Energie Prestatie van gebouwen in te voeren. Elk gebouw in Nederland moet dan een Energiecertificaat hebben. De overheid mag hierbij natuurlijk niet achter blijven! Daarom dienen GroenLinks en de ChristenUnie een voorstel in om een energiescan van het Abdijcomplex te laten uitvoeren.

Motie Staking Busvervoer

De staking van het busvervoer brengt een steeds grotere maatschappelijke ontwrichting met zich mee, vandaar dat GroenLinks bij de Statenvergadering van 13 juni 2008 de volgende motie indient.

Deltawateren: een groot probleem dat 'van niemand' is

De Deltawateren verdienen beter dan ze er nu aan toe zijn: vervuild slib in het Haringvliet, blauwalgen in het  Krammer-Volkerak, afnemende waterkwaliteit in de Grevelingen, zandhonger in de Oosterschelde, niet gehaalde instandhoudingsdoelen voor de estuariene natuur in de Westerschelde en toenemende rivierafvoeren en hogere zeespiegel door klimaatverandering. Maar vooral verdienen ze beter dan bestuurders die dit alles al lang weten, maar er niets aan doen! We hebben een groot probleem, dat ‘van niemand is’. Een initiatiefvoorstel van fracties Tweede Kamer, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland:

Vragen verbreding A58

Bijgaand treft u onze vragen aan inzake de mogelijke verbreding tot een zesbaans snelweg van de A58 tussen Goes en Heinkenszand en de eventuele gevolgen daarvan voor de dammen en Midden-Zeelandroute.

Reactie op VVD

VVD-Kamerlid Paul de Krom wil de aanleg van de WCT via een spoedwet afdwingen. Hij vergeet daarbij echter dat de Zeeuwen dat zelf wel kunnen beslissen en dat zijn VVD tegen de spoedwet voor ontpolderen is. Bijgaand artikel is in verkorte versie geplaatst in de PZC

Koppejan of algemeen belang?

In Trouw van zaterdag 19 april jl. zegt het CDA Tweede Kamerlid Koppejan geen fan te zijn van polders onder water. 'Dat komt deels door mijn afkomst, want ik ben een Zeeuw'. Hoewel het aantrekkelijk is de discussie naar de burger voor te doen in oneliners, doet Koppejan daarmee noch die burger, noch zijn verantwoordelijkheid voor het algemeen belang recht. Hij ziet namelijk een paar zaken over het hoofd.