Vruchtbare bijeenkomst circulaire economie met Marijke Vos

GroenLinks Zeeland organiseerde een rondetafelbijeenkomst circulaire economie met als centrale vraagstelling: hoe komt Zeeland in de kopgroep van de circulaire economie? Verschillende sprekers, waaronder GroenLinks Eerste Kamerlid Marijke Vos, gingen in gesprek met elkaar en het publiek. [Foto's: @CarelBruring]

Een zeventigtal deelnemers uit bedrijfsleven, onderwijs/kennisindustrie, overheden/politiek en consumenten gingen de discussie aan.

Economie-gedeputeerde Ben de Reu sprak een openingswoord en ging in op de rol van de provincie Zeeland. Zeeland speelt met bio based als onderdeel van de circulaire economie een rol als wet- en regelgever, om belemmeringen weg te nemen. Ook kan de provincie stimuleren door te investeren in projecten. De economische ontwikkelingen moeten zich niet beperken tot Zeeland – ook Noordrijn-Westfalen en Noord-Frankrijk moeten betrokken worden om ons te positioneren als cluster in de biobased economy.

De volgende spreker was Ton Bastein, mede-auteur van het TNO-rapportKansen voor de Circulaire Economie in Nederland’. Die kansen zijn groot. In de kern betekent het geen afval meer maken, maar alle grondstoffen terugbrengen in de economie. Dan sparen we niet alleen grondstoffen, we lossen ook een milieuprobleem op, en we zorgen voor werk! Dat betekent een systeemverandering, met veranderen in de wijze van belastingheffing. ‘Reuse is where the money is’, ofwel: bouwen op wat er al is.

Spreker Arie de Bode van Heros [recyclage bodemassen], grondlegger van het Biopark Terneuzen, benadrukt de mineralenkant en ‘urban mining’: de primaire grondstoffen, zoals koper en andere metalen, halen uit afval.

Eerste Kamerlid Marijke Vos vindt de ontwikkeling die gaande is buitengewoon interessant. De Eerste Kamer spreekt op 18 maart a.s. over innovatiebeleid. Wat kunnen overheid en politici doen om deze ontwikkeling te versnellen? Hoe kan de overheid dit meer steun in de rug geven? Fiscale maatregelen zijn nodig, zoals de verlaging van de belasting op arbeid. En hoe zorg je dat het sexy is om te hergebruiken? Wanneer dringt dat door tot de politiek? Het is te gek dat we plastic flesjes weggooien en dat statiegeld wordt afgeschaft. De overheid geeft hiermee het foute voorbeeld.

De heer Sederel van Bio Based Delta pleit voor grensverkennend samenwerken met Brabant en Zuid-Holland. ‘Hoe kunnen we Phoenix uit zijn as laten verrijzen?’ Hij pleit voor een tweetrapsagenda met als aandachtspunt het versnellen van de transitie. Hoe de problemen te verkleinen en de mogelijkheden uit te buiten?

De heer Schipper, adviseur fosfaatrecycling, tot slot, benadrukt het belang van fosfor, één van de belangrijkste nutriënten van het leven. Fosfor raakt een keer op, want het blijft ergens achter: in beton bv., we kunnen er nooit meer bij. De circulaire economie grijpt in elkaar als tandwielen; dit betekent soms lastige keuzes maken. Belangrijk is de samenhang te blijven zien: kijk hoe alles samenhangt, creëer netwerken, haak aan bij biobase.

WAAROM WE GAAN VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE:

  • Omdat het de economie stimuleert met 7,3 miljard euro en 54.000 arbeidsplaatsen – economische groei en werkgelegenheid!
  • Om grondstoffenbehoud – hou in stand wat je hebt. En om Zeeland op de kaart te zetten, als koploper in de circulaire economie.
  • Als crux in het ecologisch vraagstuk: hoe we leven met onze aarde, meer in balans, als oplossing van het klimaat- en energievraagstuk. De overheid moet stimuleren en faciliteren en het belastingstelsel aanpassen.
  • Goed verhaal volgens de duurzaamheidsambassadeurs van Scalda Opleidingen, nu nog vermarkten. Als voorbeeld wordt genoemd ‘Doutzen Kroes op de poster’.
  • En om het proces te versnellen moeten vooral het enthousiasme en de kracht van de samenleving gebruikt worden: onze energie inzetten voor samenwerking.
  • De tweedehandssector met ruilen, delen, lenen etc. en de demontagesector zouden een Zeeuws keurmerk moeten krijgen: goed idee om dit te ontwikkelen. GroenLinks gaat hiermee aan de slag.
  • En graag aandacht van de overheid voor de letterlijke verbindingsrol: infra, een netwerkbedrijf met buizen en pijpen!
  • Ook komt er een vervolgbijeenkomst, over een jaar, om te kijken hoe we opgeschoten zijn met dit thema en welk vervolg er nodig is.

‘Samen op weg naar een circulaire economie...’ is de titel van een brochure die GroenLinks Zeeland heeft gemaakt. Daarin is o.a. een voorstel verwerkt om er als provincie(s) werk van te maken.