Zienswijze tegen schaliegas

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren roept op om zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen tegen het voornemen voor een 'Structuurvisie Schaliegas'. Op 28 mei publiceerde minister Kamp een notitie over schaliegas; nog t/m 9 juli kan iedereen een 'zienswijze' indienen. De tekst van de zienswijze van Leen Harpe is te lezen in de bijlage.

Zie de bijlagen met de zienswijze [zowel in Word als PDF beschikbaar].

Meer informatie over de conceptnotitie van minister Kamp.